Navigácia

 • Exkurzia do sklárne

  Dňa 19.10. 2018 sa žiaci 3.C a 4.C zúčastnili exkurzie do súkromnej sklárne vo Štôle. Dozvedeli sa z čoho a ako sa vyrába sklo a výrobky z neho. Videli nahrievanie, strihanie, tvarovanie i fúkanie a niektoré činnosti si mohli aj vyskúšať. Ukážky tejto činnosti boli pútavé a pán Kocián – majiteľ, ich podával aj s vtipným komentárom. Potom si zakúpili krásne výrobky, ktoré darovali svojim mamkám, sestrám, starým mamám a odniesli si aj vlastné výrobky. Na záver zaznelo veľké „Ďakujeme“ a okrem nových poznatkov si odniesli aj krásne zážitky. /ABa/

  C:\Users\zssobota6\Pictures\Exportované videá\Album_Stredné.mp4

 • SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY

  Dňa 16.10. si  deti v prvých ročníkoch v spolupráci s rodičmi pripomenuli Svetový deň výživy. Ochutnávali sme ovocie,zeleninu,ovocno-zeleninové šťavy aj výživné koláčiky z jabĺk či ovsených vločiek. MK

 • "ČISTÉ HORY" 2018

  ...priložili sme ruku k dielu... 

 • POMÁHAME ... PRIDAJ SA :-)

  Aj my pomáhame zbieraním plastových vrchnáčikov. Ak sa chceš pridať, dones ich do 1.A. Zbieranie nás nič nestojí a Vierka môže vďaka tomu cvičiť :-). AŠ

 • Sme druhí v cezpoľnom behu v okrese!

  V stredu sa konali v Dolnom Smokovci majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu, kde sme mali zastúpenie aj my. Trojčlenné družstvá chlapcov a dievčat z celého okresu prišli zabojovať do pekného tatranského prostredia o medaily, body pre svoje školy a o postup na majstrovstvá kraja. Družstvo dievčat v zložení E.Leskovjanská(5.), V.Masunová(27.)  a E.Šimková(37.) bojovalo v rámci svojich možností. Spomedzi 18. družstiev sa dievčatá umiestnili na celkovom 7.mieste. Chlapci v zložení A.Krajč(2.), M.Paško(3.) a J.Kreta(16.) si okrem individuálnych medailí, vybojovali aj výbornú striebornú priečku spomedzi 21. družstiev. Gratulujeme k výsledkom a ďakujeme zúčastneným za ochotu  vzorne reprezentovať našu školu.(tp)

 • Wild park Veľká Lomnica

  Žiaci 4. A triedy, sa zaregistrovali do #BeActive , Európskeho týždňa športu. Od 23. – 30. septembra 2018 sa konal už jeho 4. ročník. Stačilo v rámci tohto podujatia zorganizovať 120 min. pohybovej aktivity, či prejsť alebo prebehnúť 2018 metrov. Európsky týždeň športu sa koná v 38 krajinách Európy. Tento týždeň bol určený pre každého, bez ohľadu na vek. Aj my sme ukázali , že nás baví hýbať sa. Rozhodli sme sa preto, že navštívime kontaktnú ZOO vo Veľkej Lomnici. Prešli sme peši 8,8 km , čo je asi 16 000 krokov, a boli sme nabádaní k pohybu a zdravému životnému štýlu aj pri exkurzii v jedinečnom zooparku pod Vysokými Tatrami. Chovateľské zariadenie je zamerané na chov ohrozených druhov živočíchov ( lev, tiger, pitón...). Stretli sme sa so širokou škálou fauny a flóry z rôznych kútov sveta. S dobrým pocitom a zážitkami sme sa unavení vrátili domov.(SP)

 • Múzeum v Spišskej Sobote

  V piatok 28. septembra  žiaci druhých ročníkov navštívili múzeum v Spišskej Sobote. Dozvedeli sa o histórii svojho bydliska a veľa zaujímavých informácií o rôznych remeslách, ktorými sa živili naši predkovia. Videli množstvo starých, historických predmetov, pri ktorých si aj zahádali, na čo sa asi v minulosti používali. Táto prehliadka bola veľmi poučná a zaujímavá. Už teraz sa tešíme na ďalšie zaujímavé podujatia..(AB) 

 • Zber papiera

  Zber papiera

  V dňoch 15. až 19. októbra 2018 sa bude konať zber papiera.

 • Návšteva DDI

  Naša škola kladie veľký dôraz na praktické, zážitkové učenie dopravnej výchovy. Aj naši štvrtáci navštívili detské dopravné ihrisko na ZŠ Komenského ulici. Nachádzajú sa tu všetky typy križovatiek, od jednoduchej až po križovatku riadenú svetelným signalizačným zariadením, vrátane okružnej križovatky. Dopravné ihrisko má zvislé aj vodorovné dopravné značenie, cesty pre cyklistov, odstavné plochy, chodníky a priechody pre chodcov. Deti si tak mohli zlepšovať svoje zručnosti a vyskúšať rôzne situácie, ktoré môžu zažiť chodci alebo cyklisti. (SP)

 • Tvorivé dielne v múzeu

  Tvorivé dielne v múzeu

   Dňa 27. 9. sa žiaci 5. ročníka našej školy zúčastnili tvorivej dielne zameranej na modrotlač v Podtatranskom múzeu v Poprade. Podujatie sa začalo prednáškou o tradičnom farbiarskom remesle – modrotlači, ktoré má v Poprade a blízkom okolí dlhoročnú tradíciu. Žiaci sa dozvedeli o histórii a technike tlače. Túto techniku si neskôr mohli vyskúšať  aj v praxi.   - LB -

 • Európsky deň jazykov na našej škole

  Európsky deň jazykov na našej škole

   26. september - Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy  v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít - súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní či športových podujatí.

  Aj v našej škole sa niesol tento deň v duchu rôznorodosti európskych kultúr. Hneď ráno žiaci v školskom rozhlasovom okienku pripomenuli spolužiakom dôležitosť a potrebu učenia sa cudzích jazykov.  Žiaci všetkých ročníkov túto tému ďalej rozvíjali na hodinách cudzích jazykov prostredníctvom rôznych aktivít pripravenými vo všetkých troch jazykoch, ktoré sa na našej škole vyučujú – v anglickom, nemeckom i ruskom. Všetky hodiny jazykov boli spestrené kreatívnymi činnosťami, hrami so slovíčkami či piesňami. Starší žiaci mali možnosť otestovať si svoje vedomosti v rôznych kvízoch s európskou a jazykovou tematikou. Nie nadarmo sa hovorí: “Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“     - LB -

 • Triedne a plenárne zasadnutia ZRPŠ

  Triedne a plenárne zasadnutia ZRPŠ
  24. 9. 2018

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na triedne schôdze ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia dňa 24.09.2018 o 16:00 hodine. Rada rodičov bude mať svoje zasadnutie o 15:30 hodine (3. poschodie, odborná učebňa FYZ a CHEM).

 • Európsky týždeň mobility 16. - 22. 9. 2018

  Aj my, žiaci 4. A triedy, sme prijali výzvu využiť na prepravu multimodálnu dopravu ( peši, bicyklom či hromadnou dopravou). Tohtoročná kampaň Európsky týždeň mobility je zameraná na tému: „Kombinuj a choď!“. Všetci žiaci priši do školy peši, na bicykli, kolobežke alebo MHD. (SP)

 • Didaktické hry

   

   

  Dňa 13.9.2018 sa v našej škole uskutočnili didaktické hry pre žiakov 1. stupňa. Didaktické hry pozostávali z dvoch časti: teoretickej a praktickej. V teoretickej časti si žiaci pripomenuli témy o ochrane života a zdravia prostredníctvom prezentácií, zopakovali pravidlá ako správne poskytnúť prvú pomoc, ako reagovať  keď zaznie signál a vypočuli si varovné signály: ohrozenie vodou, všeobecné ohrozenie , koniec ohrozenia. V druhej časti bol  v škole vyhlásený cvičný poplach a následná evakuácia. Žiaci sa disciplinovane presunuli z tried pred budovu školy. Na praktickú časť didaktických hier sme využili slnečné počasie a so žiakmi sme sa vydali na turistickú vychádzku. Cestou sme pozorovali okolitú prírodu, dopravné prostriedky a okoloidúcich ľudí. Späť sme sa vrátili šťastní, príjemne unavení  s dobrým pocitom, že sme zdolali viac ako 6 km dlhú túru po okolí. (SP)

 • Oznam pre rodičov a žiakov

  Základná škola s materskou školou,

   Vagonárska ulica 1600/4,

  058 01 Poprad – Spišská Sobota

   

   

   

   

   

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje žiakom a rodičom tunajšej školy, že

   

   

   

  slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční

   dňa 03.09.2018 (pondelok) o 9.00 hodine

   

   

  pred hlavným vchodom budovy základnej školy.

  V prípade nepriaznivého počasia bude slávnostné otvorenie v budove školy.

   

   

   

  PaedDr. Adriana Oravcová

           riaditeľka školy

 • Naša škola je najšportovejšou školou v meste Poprad

  Päť rokov trvalo prvenstvo ZŠ s MŠ Dostojevského v súťaži, ktorá nemá svojím rozmerom a množstvom podujatí na Slovensku obdobu. Naposledy sme sa z celkového prvenstva tešili v školskom roku 2011/12. Od zavedenia súťaže O najšportovejšiu školu mesta Poprad samosprávou v roku 2002 sa na pomyselnom tróne vystriedalo sedem základných škôl. Najúspešnejšou je v tomto smere ZŠ Dostojevského s piatimi vavrínmi. Iba o jeden menej získala naša škola. Aktuálny ročník bol jedným z najtesnejších. O celkové prvenstvo sa bojovalo do posledných chvíľ, aby napokon rozhodlo šesť bodov. Body sme si pripisovali za Žiacke ligy, Športovú olympiádu či ďalšie aktivity. Zarátavalo sa 33 súťaží v 23 športoch. Veľkú zásluhu na zisku titulu majú hlavne naše šikovné deti. Poďakovať sa treba každému, kto sa do jednotlivých súťaží zapojil. Obhajoba titulu bude v budúcom roku veľmi ťažká. Urobíme všetko preto, aby sme tento pekný výsledok znova zopakovali. (MG)

 • Čítajú starší mladším

  Pomaly sa na našej škole stáva tradíciou akcia s názvom Čítajú starší mladším. Už druhý krát žiaci deviatej triedy prišli prečítať rozprávku v anglickom jazyku mladším druhákom. Z triedy sa tak na jednu vyučovaciu hodinu stala rozprávková krajina, v ktorej žiaci spoločne prežívali pocity hrdinov z rozprávky. Deti si z hodiny odniesli nielen množstvo zážitkov, ale  naučili sa i aktívne počúvať a vytvorili si pozitívny vzťah k čítaniu, literatúre a k cudziemu jazyku.  LS

 • Nové športové náradie pre školu

  V rámci Projektu Výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu boli Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytnuté finančné prostriedky na vybavenie telocviční športovým náradím a náčiním. Aj naša škola bola zaradená medzi školy na Slovensku, ktoré získali od Národného športového centra náčinie a náradie, ktoré bude slúžiť na podporu rozvoja športu na našej škole.

 • Upozornenie pre stravníkov

  Z dôvodu uzávierky ku koncu školského roku 2018 a vynulovania stravných lístkov žiadame stravníkov, aby posledné odhlášky z obedov uskutočnili najneskôr do dňa 21. 6. 2018, t.j. štvrtok do 14-tej hodiny a to na nasledujúce dni: 22., 25., 26., 27., 28. a 29. 6. 2018. Po tomto termíne prihlasovanie a odhlasovanie stravy už nebude možné.

  V tieto dni je možné obed odobrať do obedára.
   

 • V atletike naše družstvá patria medzi TOP 3 tímy v meste a okrese !!!

  V atletike naše družstvá patria medzi TOP 3 tímy v meste a okrese !!!

  V uplynulých týždňoch o.i. prebiehali školské súťaže v ľahkej atletike vo všetkých kategóriách. Družstvá Sp. Soboty, stáli na stupňoch pre víťazov v kategóriách najmladších žiačok a žiakov v rámci mesta Poprad a zároveň aj starších žiačok a žiakov v rámci celého Popradského okresu. Najmladší bojovali na tzv. Kinderiáde, kde dievčatá a chlapci obsadili zhodne 3. miesto spomedzi všetkých základných škôl mesta Poprad. Družstvám starších žiačok a žiakov prvé miesto uniklo len o pár bodov a obidve obsadili krásne druhé miesta. Všetkým zúčastneným gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. (TP,ZO)

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ

Fotogaléria