Navigácia

 • Vianočná akadémia

  Vážení rodičia, pozývame Vás na vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční 12.12.2018 o 16:30 hod. v Dome kultúry.

  „My , ľudia, sme ako anjeli s jedným krídlom. Aby sme mohli lietať, musíme sa objať.”

 • Okresné kolo Technickej olympiády

  29. novembra 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády. Žiaci našej školy obsadili :

  v kategórii B  2. miesto Matej Štefaňák zo 7.B triedy,

  v kategórii A  3. miesto Ema Šimková a Michal Goc z 8.A triedy.

  Blahoželáme.

 • JAZYKOVÉ POBYTY

  JAZYKOVÉ POBYTY

  V školskom roku 2018/2019 opäť organizujeme pre našich žiakov študijný pobyt.

  Po úspešných zájazdoch do Anglicka a Škótska sa vydáme na MALTU,

  krásny ostrov v Stredozemnom mori, turistický raj s množstvom jazykových škôl.

  A práve do jednej  z nich si ideme zdokonaliť angličtinu.

   

 • ANJEL VIANOC

  Výtvarná súťaž Anjel Vianoc po roku opäť s obsadením. Júlia Tarajčáková z 1.B získala pekné 3.miesto. Blahoželáme ! (MK)

 • S knihou ma baví svet

  Žiaci  5.B sa 29. 11.2018 stretli v priestoroch knižnice na besede so spisovateľkou Lenou Riečanskou. Beseda  začala netradične - čítaním úryvku z knihy Som, aká som, v podaní všetkých prítomných žiakov. Potom sme sa už započúvali do zaujímavého rozprávania pani spisovateľky, ktorá so svojimi hrdinami prežíva ich radosti aj trápenia. Celá beseda bola nielen o jej knihách a čítaní, ale aj o tom, že máme byť vnímaví k svojmu  okoliu, nemáme posudzovať ľudí len podľa zovňajšku, máme sa snažiť pomáhať iným... Rozprávanie pani Riečanskej bolo veľmi zaujímavé. Žiaci mali pre ňu pripravených veľa otázok, na ktoré trpezlivo odpovedala. Po skončení besedy im venovala podpisy, žiaci si mohli zakúpiť jej knihy a my na oplátku sme jej venovali niekoľko ilustrácii k jej knihám. Na záver sme si urobili s pani spisovateľkou spoločnú fotografiu.(ik)

 • Snehulienka a sedem trpaslíkov

  Žiaci 1.stupňa sa dňa 3.12.2018 zúčastnili divadelného predstavenia Snehulienka a sedem trpaslíkov na motívy rozprávky bratov Grimovcov. Mnoho generácií odrástlo na tomto krásnom príbehu. Deti si z predstavenia odniesli nezabudnuteľné zážitky. (MM)

 • Putujúci Mikuláš

  Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý, každý rok nosievaš do okien dary..

  V nedeľu 2.12. zavítal na námestia mestských častí v Poprade Putujúci Mikuláš. Nezabudol ani na deti v Spišskej Sobote. Deti z materskej aj základnej školy ho privítali básňami a piesňami. Mikuláš neprišiel sám. Mal so sebou aj pomocníkov - anjela pre dobré deti a čerta pre zlé deti. Mikuláš spolu s anjelom deti odmenili sladkosťami.  Keďže všetky deti boli celý rok dobré, čert veru nemal veľa práce... Ďakujeme a tešíme sa o rok milý Mikuláš..(ABo)

 • Rodičovské združenie

  Važení rodičia, dňa 3.12.2018 Vás pozývame na  triedne schôdze - konzultačné, ktoré sa uskutočnia v čase od 15:00 -  18:00 hod.

 • S knihou ma baví svet

  V rámci akcie S knihou ma baví svet, ktorú zorganizovala Podtatranská knižnica v Poprade, sa žiaci 2.B triedy zúčastnili tvorivých dielní s pani Ivetou Brejčákovou. Hravou formou si zopakovali pojmy ako autor, ilustrátor, rozprávka, rozprávkové bytosti. Oboznámili sa s detskými rozprávkovými knihami a s prácami významného slovenského ilustrátora, maliara a grafika Ľudovíta Fullu. Zahrali sa na ilustrátorov a pokúsili sa nakresliť ilustráciu k básni Varila Myšička kašičku. Ilustrácie sa im veľmi podarili, na záver si urobili výstavku prác.Už teraz sa tešíme sa na ďalšiu akciu v knižnici. (AdBo)

 • Obedy zadarmo - oznam pre rodičov

  Vážení rodičia,

  týmto by som Vás chcela požiadať o vyplnenie tlačiva, ktoré som Vám zaslala po Vašich deťoch.

  Jedná sa o zistenie záujmu o stravovanie v našej školskej jedálni u žiakov, ktorí sa momentálne v našej ŠJ nestravujú. Váš záujem o stravovanie zisťujeme z dôvodu, ak by od januára 2019 NR SR schvála zákon o „Obedoch zadarmo“, nakoľko sa na tieto zmeny potrebujeme personálne a prevádzkovo pripraviť.

  Zároveň by som Vás chcela poprosiť, aby ste mi vyplnené a podpísané tlačivá obratom poslali späť najneskôr do 22.11.2018.

  Ďakujem.

   

  S pozdravom

  Mgr. Ingrid Mlynarčíková

  vedúca ŠJ pri ZŠ s MŠ Vagonárska 1600/4  Poprad

  0910 890 516

  052/7769435

   

 • Sme majstri okresu v stolnom tenise !

  Družstvo v zložení Filip Mešár, Markus Suchý z 9.C, Richard Husár z 8.C a Marko Regec zo 7.C sa svojimi výbornými výkonmi podpísali pod tento vynikajúci výsledok, ktorý sme v tomto športe ešte nedosiahli. Chlapcom za vzornú reprezentáciu našej školy ďakujeme a prajeme veľa šťastia na krajskom kole. (mg)

 • Ochrana životného prostredia

  Už žiaci 1. a 2. ročníka vedia, aká dôležitá je ochrana životného prostredia pre ich zdravý vývin a budúcnosť našej planéty. Aj tento školský rok sa žiaci zúčastnili prednášky s ochranárkou z TANAP-U, pani Proháczkovou. Po peknom a poučnom filme o lesných zvieratkách deti zasypali p. Proháczkovú množstvom otázok na tému ochrany lesa a v ňom žijúcich zvieratiek. Pani ochranárke ďakujeme za nové informácie a tešíme sa na stretnutie pri ďalších akciách. DF 

 • Pietna spomienka

  Dňa 5. novembra 2018 sa žiaci hokejových tried (7.C a 8.C) zúčastnili pietnej spomienky pri príležitosti 2. výročia odhalenia pamätnej tabule príslušníkovi 1. Československej armády na Slovensku, politickému väzňovi a hokejistovi Antonovi Babonymu a 100. výročia vzniku Československej republiky. Pietna spomienka sa konala pri Zimnom štadióne mesta Poprad.

 • Lampiónový sprievod

  Dňa 06.11.2018 sa deti z materskej školy a 1.stupňa základnej školy zúčastnili lampiónového sprievodu spolu aj so svojimi rodičmi. Z areálu školy sme sa spoločne presunuli na Sobotské námestie. Všetky deti mali svietiace lampióny, ktoré symbolizujú vieru v naplnenie ľudských snov a želaní. Ich svetlo má odohnať všetko zlé a naplniť nás šťastím, láskou, zdravím. Spoločne sme vypustili rozsvietený balón šťastia a na záver sme sa spoločne presunuli do penziónu Atrium, kde všetkých prítomných čakal teplý čajík a napečené šišky. Akcia sa uskutočnila za spolupráce Klubu Sobotčanov, ktorý zakúpil 150 ks lampiónov pre detí na túto akciu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa krásnej akcie zúčastnili.

 • Hokejový turnaj 6. ročníkov ŠHT

  Pozývame všetkých, aby povzbudili našich chlapcov na hokejovom turnaji žiakov 6. ročníkov.

 • Október - mesiac úcty k starším

  Žiaci druhých ročníkov si pri príležitosti Októbra-mesiaca úcty k starším pozvali do školy svojich starých rodičov, babky, dedkov..Nachystali im aj malé občerstvenie. Starých rodičov privítali básňou a piesňami. Stretnnutie so starými rodičmi bolo veľmi príjemné, deti sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií z čias, keď ich starí rodičia boli deťmi a navštevovali školu. Ako sa učili, aké mali predmety, či počúvali svojich učiteľov.. Starí rodičia odmenili všetky deti sladkosťami.  Na záver sme sa poďakovali krásnym kvietkom. Ďakujeme za to, že medzi náš prišli a prajeme im veľa zdravia do ďalších rokov... ABo

 • OZNAM

  V zmysle §150 ods. 5 školského zákona riaditeľka tunajšej ZŠ s MŠ udeľuje žiakom základnej školy riaditeľské voľno na deň 29.10.2018 (pondelok) z prevádzkových dôvodov. Vyučovanie po jesenných prázdninách sa začína v pondelok 05.11.2018.

 • 100. výročie vzniku Československa

  26. 10. 2018

  100. výročie vzniku Československa  sme si v našej škole pripomenuli rozhlasovou reláciou, v ktorej p. učitelia – Mgr. Soňa Kubovová, Mgr. Michal Materný a žiaci 8.A – Ema Kubovová a Adam Krajč priblížili historický a politický vývoj udalostí vedúcich k reálnemu uskutočneniu spoločného štátu Čechov a Slovákov na troskách bývalého Rakúsko - Uhorska. ČSR sa za krátku dobu dokázala vypracovať medzi najvyspelejšie štáty Európy.

  Ďalšie časti jeho histórie bude v nasledujúcich týždňoch prezentovať „Seriál udalostí o histórii ČSR“ na dolnej chodbe školy.

 • Naj jabĺčko v 4. A triede

  Október, ako jeden z najkrajších mesiacov roku, hýri farbami nielen listov na stromoch, ale aj farbami zdravia a vitamínov. V tento mesiac nám príroda ponúka veľké množstvo vitamínov v podobe ovocia a zeleniny. Práve tento mesiac je ten pravý, kedy si pripomíname nielen na Slovensku, ale aj po celom svete, že to, čo jeme ovplyvňuje naše zdravie.

  V rámci týždňa zdravej výživy sme si v  triede urobili súťaž o NAJ jabĺčko. Do tejto súťaže sa zapojili skoro všetci žiaci triedy. Podarilo sa im nájsť naozaj tie naj kúsky.

  Rozhodovanie bolo ťažké a preto sme ocenili NAJ jabĺčko. Vybrali sme to najkrajšie a najsladšie. Vyhralo jabĺčko Marca Slavkovského.

  Samozrejme ani jabĺčka nevyšli navnivoč. Pokrájané chutili najviac.

  Ešteže sme si to stihli nafotiť ako sa nám to podarilo, lebo za chutnými taniermi sa len tak zaprášilo.(SP)

   

 • Prečo je dobré sporiť vedia už aj deti

  Pri príležitosti Svetového dňa sporenia zorganizovala VÚB banka interaktívny program pre žiakov 1. stupňa . Odborníčka z banky zoznámila žiakov s históriou peňazí a svetovými menami, prečo existujú banky, a akú majú úlohu. Zamysleli sa nad tým, ako správne v živote s peniazmi narábať. Napríklad prečo by nemali peniaze hneď minúť, ale si ich šetriť. Žiaci sa mohli počas diskusie oboznámiť aj s novými trendmi, napríklad ako si spravovať účet online, či ako funguje platenie a sporenie priamo cez mobil. Dozvedeli sa napríklad, aký je rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou, ako ich majú používať. A tiež to, ako byť opatrný pri platení, že si treba dávať pozor na heslá. Každý rodič by mal svoje dieťa naučiť, že si musí vedieť vystačiť s vlastnými peniazmi a keď si minie svoje vreckové skôr, nedávať mu viac.

  Na hodinách matematiky riešime s deťmi už aj príklady týkajúce sa napríklad sporenia. Deti však berú inak, keď sa môžu o týchto témach z finančnej oblasti rozprávať s odborníkmi z banky. Je to pre nich dôveryhodnejšie, ako keď to povedia učitelia.

  Finančná gramotnosť je téma, ktorá je na Slovensku aj povinnou súčasťou školských osnov a školy ju zapracovávajú primárne na 1. stupni do predmetov matematika, informatika.

  Poslaním tohto projektu bolo lepšie porozumieť tomu, ako sa dá efektívne narábať s peniazmi.(SP)

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ

Fotogaléria