Novinky

 • Projekt- Domček pre knihy

  Naša škola sa podielala na umeleckom dotvorení domčekov na knihy, ktoré budú súčasťou jedného z projektov Mesta Poprad. Ďakujeme p. učiteľkám Lavríkovej a Rothovej za naozaj umeleckú prácu na tomto diele. ( viď foto )

 • Tatra Brick Fest 2017

  Žiaci druhých ročníkov strávili zaujímavé dopoludnie na výstave Lega v Tatranskej galérii. Zaujalo ich množstvo stavieb, hrady, autá, postavičky, lietadlá, lode.. Pozreli si, čo všetko sa dá z týchto kociek vytvoriť a využili aj možnosť pokúsiť sa  z kociek nejaké stavby postaviť. Výstava bola veľmi zaujímavá a inšpiratívna..Fotky z výstavy si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 • POZVÁNKA PRE RODIČOV NA ZRPŠ.

  20. 3. 2017

  Pozývame Vás na triedne schôdze ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia dňa 20.03.2017 ( pondelok ) o 16:15 hodine.

 • Naši 5. v okresnom kole v basketbale.

  1. 3. 2017

  Družstvo chlapcov z 9.C triedy sa na úkor väčších favoritov prebojovalo cez základnú skupinu až do okresného kola v basketbale. Tam narazili na silnejších basketbalových súperov a nakoniec skončili na 5. mieste. Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy. Pozri si aj reportáž z akcie v TV Poprad.

 • Objavujeme čaro chémie

  23. 2. 2017

  Naša ôsmačka Tatiana Kormaníková získala krásne ocenenie v súťaži Objavujeme čaro chémie. Cieľom súťaže bolo prostredníctvom zážitkovej formy učenia vzbudiť u žiakov záujem o chémiu a rozvíjať ich prírodovednú gramotnosť. Tatiana je všestranne nadaná žiačka a svojou prirodzenou zvedavosťou a pracovitosťou sa jej podarilo získať krásne 2. miesto na celoslovenskej úrovni. Dokázala to vďaka svojmu širokému rozhľadu v predmetoch chémia, biológia a výtvarná výchova. Za pekné umiestnenie jej patrí veľká gratulácia.

 • 23. 2. 2017

  Aktualizovali sme modul Stránky predmetovej komisie Telesná výchova, výsledky záverečného preteku lyžiarskeho kurzu.

 • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

  Krásne tretie miesto vybojovala pre našu školu Veronika Hudáčová z 9.B v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1B, ktorá sa konala 15.2.2017 v Prešove. Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!

 • Priebežné poradie v súťaži o "Najšportovejšiu školu mesta Poprad".

  V aktuálnom poradí základných škôl v súťaži o "Najšportovejšiu školu mesta Poprad"  sme zatiaľ na 1. mieste . Zimná časť 22. ročníka Športovej olympiády detí a mládeže poriadne premiešala poradie škôl. Naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu vo všetkých súťažiach. Získali sme viaceré umiestnenia na stupňoch víťazov. Za výbornú reprezentáciu školy všetkým zúčastneným ďakujeme ! Výsledky pozri TU. A tu zase foto z olympiády.

 • Dental Alarm

  Pretože správna prevencia zaistí nášmu dieťaťu zdravé zúbky po celý život, rozhodli sme sa aj v našej škole zapojiť do osvetového programu Dental Alarm. Zúčastnili sa ho žiaci 2. - 4. ročníka. Počas štyroch školení, ktoré viedli vyškolení študenti zubného lekárstva sa deti naučili, ako sa správne starať o svoje zúbky. Školenia prebiehali formou prezentácií, názorných ukážok, praktických pokusov. Boli vedené zábavným a deťom blízkym prístupom. Každé dieťa dostalo dve mäkké detské zubné kefky a na každom školení rozličné motivačné materiály. Program Dental Alarm sa skladal zo štyroch tematických prednášok: Dentálna hygiena, Anatómia, Patogenita a Výživa. 

 • Exkurzia v Planetáriu v Košiciach

  14. 2. 2017

  Žiaci 4. ročníkov boli na exkurzii v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Pozreli sme si planetárium, kde súčasťou prednášky boli informácie o planétach, o našej slnečnej sústave, o mliečnej dráhe, hviezdach, mesiacoch či súhvezdiach. Nad našimi hlavami sa rozprestierala biela polguľová plocha, predstavujúca umelú oblohu. Hviezdnu oblohu predstavujú dva diaprojektory, pomocou ktorých sa premieta určitý úsek oblohy. Potulky pod hviezdnou oblohou, aktuálne súhvezdia, báje, legendy a mýty boli doplnené emotívnou hudbou a zaujímavým výkladom pani lektorky.

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  14. 2. 2017

  Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín dnes pokračovala v 2. a 3. kategórii. Zúčastnilo sa jej 20 žiakov. Porota spomedzi nich vybrala do postupového obvodového kola Zuzanu Findrovú (5.A) s recitáciou prózy a Emu Kubovovú ( 6.A) s poéziou. Dievčatám budeme v marci držať palce!

 • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

  Dnes, 13.2. 2017, sa konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov prvého stupňa. V prednese poézie sa na 1. mieste umiestnila Katarína Zemianeková /4.A/, na 2. mieste Ivana Šlampová /4.A/, na 3. mieste sa umiestnili dvaja žiaci - Lukáš Knapík /4.C/ a Sára Štrbianová /3.B/. V prednese prózy sa na 1. mieste umiestnila Adela Neuwirthová /4.A/, na 2. mieste Maxim Šimko /III.C/, na 3. mieste opäť dvaja žiaci Matej Goc /III.B/ a Adrián Turlík /4.C/. Víťazi postupujú na obvodové kolo.Všetkým ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.

                               

 • Svetový deň mokradí

  7. 2. 2017

  Žiaci našej školy sa  zúčastnili besedy o mokradiach pri príležitosti Svetového dňa mokradí. Dozvedeli sa o rastlinách a živočíchoch, ktoré sú viazané na vodné ekosystémy. Beseda prebehla  v spolupráci so Správou TANAPu v T. Štrbe. M. Proháczková porozprávala deťom zábavnou formou o živote zvierat. Aj na hodine VV si deti pripomenuli tento významný deň a maľovali ryby podľa svojich predstáv.

 • Polročné prázdniny

  Dňa 3. februára 2017 sú polročné prázdniny. Vyučovanie pokračuje v pondelok 6. februára 2017.

   

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Dňa 17.1.2017 sa uskutočnil 27. ročník obvodného kola Olympiády v anglickom jazyku. Žiačka Veronika Hudáčová z 9.B našu školu úspešne reprezentovala v kategórii 1B, kde sa umiestnila na prvom mieste a bude nás ďalej reprezentovať na krajskom kole. V kategórii 1A sa umiestnil Štefan Hudáč zo 7.B na peknom piatom mieste.  Srdečne blahoželáme! yes Výsledkové listiny si môžete pozrieť tu: kategória 1A a kategória 1B

 • Vianočné prázdniny

  Všetkým žiakom našej školy prajeme príjemné prežitie Vianočných prázdnin, ktoré začínajú 23. decembra 2016 a budú trvať do 5. januára 2017. Vyučovanie začína 9. januára 2017.

 • Organizujeme pre vás letecký zájazd pre starších žiakov do kráľovského hlavného mesta Škótska, EDINBURGU. Tak ak máte chuť cestovať, ale hlavne rozprávať po anglicky pridajte sa! MÁME LEN 10 MIEST !!! 

 • Želáme Vám krásne Vianoce...

 • Vianočný koncert

  22. decembra 2016 žiaci a vyučujúci našej školy strávia príjemné ukončenie kalendárneho roka v atmosfére Vianočného koncertu žiakov ZUŠ v Poprade.

 • Zber papiera.

  Jesenná časť bola ukončená v pondelok 7. 11. 2016. Ďakujeme všetkým žiakom a ich rodičom, ktorí sa do zberu zapojili. Pozri si priebežné výsledky po jesennej časti. Súťaž jednotlivcov a tried pokračuje celý rok. Malé množstvo si uskladňujte doma a prineste do školy opäť na jar, väčšie množstvo (nad 60 kg) môžete odniesť priamo na firmu BRANTNER vo Veľkej, kde uvediete meno, triedu a školu žiaka. Vydajú Vám potvrdenie, ktoré prinesiete do školy. Vedenie školy pripravilo opäť pekné ceny pre víťaznú triedu, jednotlivcov a náhodne vylosovaných zo všetkých, ktorí prispeli aspoň 5 kg starého papiera. (pz)

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ

Fotogaléria