Navigácia

 • Obvodné kolo v prednese poézie a prózy

  Obvodné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín dalo priestor víťazom školských kôl  v jednotlivých kategóriách prezentovať ukážky umeleckého textu a prejaviť svoje interpretačné kvality. Dňa 21.2.2018 si v priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade mohli zmerať naši žiaci sily so svojimi rovesníkmi z iných škôl. Našu školu reprezentovali v 1. kategórii Klára Knapíková, Lilien Polomčáková (obidve z 3.A),  2. kategóriu Patrik Málik  (6.B), Sebastián Martinko (6.C) a 3. kategóriu Ema Kubovová a Adam Krajč (obidvaja zo 7.A). Postup na okresné kolo si vyrecitovala Klára Knapíková a Patrik Málik. Dňa 27. 3. 2018 sa opäť v Podtatranskej knižnici v Poprade uskutoční okresné kolo. Našim recitátorom ďakujeme za krásny umelecký zážitok a držíme palce v ďalšej reprezentácii školy. (SP)

 • Jarné prázdniny

  Milí žiaci, od pondelka 26.02.2018 si užívajte voľno. Uvidíme sa v pondelok 5. marca 2018. Prajeme Vám príjemné prázdniny.

 • Svetový deň mokradí

  2. februára sme si pripomenuli Svetový deň mokradí. V prírodných podmienkach strednej Európy sú za mokrade považované všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody. Sú to územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami a vodami prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi. Svetovým dňom mokradí sme si pripomenuli podpis Dohovoru o mokradiach. Pristúpením k tomuto dohovoru sa aj Slovensko zaviazalo zabezpečiť dostatok vody pre prírodu a od nej závisiace budúce generácie. Pracovníčka Správy Tatranského národného parku v Tatranskej Štrbe pani M. Proháczková v rámci environmentálnej výchovy premietla film a prezentáciu o mokradiach. Besedy sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníkov. (SP)

 • Krajské kolo Olympiády v slovenskom jazyku

  Minulú stredu sa žiak 9.A Ján Findra zúčastnil ďalšej olympiády! Tentoraz sa zápolilo v Prešove vo vedomostiach a zručnostiach v rodnom, slovenskom jazyku. Súťaž mala tri kolá. Po vedomostnom teste nasledovala transformácia textu z jedného žánru do iného a treťou disciplínou bol 5-minútový prejav na tému, ktorú si každý účastník vyžreboval. Janko obstál na piatom mieste a stal sa tak úspešným riešiteľom. Pribudol mu do zbierky po matematickej, technickej a geografickej olympiáde ďalší úspech. Srdečne mu blahoželáme!

 • Zmena poplatkov v MŠ a ŠKD

  Vážení rodičia, podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Poprad č.7/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach od 01.02.2018 platia zmeny v poplatkoch za materskú školu a školský klub detí: a) dieťa do troch rokov v materskej škole - 60 € mesačne, b) dieťa od troch rokov v materskej škole - 18 € mesačne, c) žiak v školskom klube detí v ZŠ - 8 € mesačne. Nezabudnite si, prosím, nastaviť trvalý príkaz vo svojej banke. VZN č.7/2017

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Dňa 31. 1. 2018 si žiaci II. stupňa ZŠ porovnali sily v prednese poézie a prózy v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína.

  Porota (Mgr. A. Hlinku Lavriková,  Mgr.  D. Kubárová) pod vedením Mgr. S. Kubovovej udelila diplomy týmto víťazom:

             II. kategória -  poézia: 

                                      1. miesto - Sebastián Martinko ( 6.C) 

                                      2. miesto - Liliana Nemčíková (5.B)   

                                                         - Lukáš Knapík (5.C)

                                      3. miesto - Ivana Šlampová (5.B)

                                                        - Marek Brejčák (6.C) 

                                      - próza:   

                                          1. miesto -  Patrik Málik (6.B) 

                                          2. miesto - Adela Neuwirthová ( 5. B)

                                          3. miesto - Simona Bezáková ( 6.B)

                ​​​​​III. kategória - poézia:

                                            1. miesto - Ema Kubovová (7.A) 

                                            2. miesto - Adrián Pitka Kester (8.B)

                                            3. miesto - Nikola Čonková (7.B) 

                                                                Michal Bjalončík (9.A) 

                                        - próza: 

                                            1.miesto - Adam Krajč (7.A)

                                             3. miesto - Tatiana Kormaníková (9.A) 

                                                                - Peter Harbut (9.C)

  Víťazom blahoželáme !!!

  Žiaci, ktorí získali 1.miesto postupujú do okresného kola. (DK) 

   

   

   

 • Biblická olympiáda - školské kolo

  Dňa 30.1.2018 sa v našej škole uskutočnilo školského kolo v poznaní Sv. Písma. Žiaci rímskokatolíckeho náboženstva,, ktorí postúpili do okresného kola, vytvoria trojčlenné družstvo.       

  Víťazi sú:  Dávid Pružinský (7.A), Jakub Jakubčák (9.C),  Matej Štefaňák (6.B) 

  Blahoželáme!!! (DK) 

 • Hviezdoslavov Kubín - I. stupeň

  Dňa 5.februára 2018 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína pre I. stupeň. Porotu tvorili Mgr. Mária Mudrončeková, Mgr. Zuzana Orolínová a Mgr. Anna Bachledová - predsedkyňa. Súťaže sa zúčastnilo 22 súťažiacich s týmito výsledkami:

  Próza: 1.miesto Klára Knapíková - 3.A, 2. miesto Karolína Eva Čapková - 3.A, 3. miesto Markus Miroslav Zlacký - 3.C

  Poézia: 1. miesto Lilien Polomčáková - 3.A, 2. miesto Maxim Šimko a Adam Šulej - 4.C, 3. miesto Filip Drefko - 3.C a Jozef Zubal - 2.B. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme. Víťazi postupujú do obvodového kola.

   

 • SEZAM

  Ján Findra (9. A) našu školu výborne reprezentuje aj na celoslovenskej úrovni. Už 4 roky sa v rámci prípravy na matematickú olympiádu zapája do korešpondenčného SEminára zo ZAujímavej Matematiky a tohto roku sa mu v rámci zimnej časti podarilo obhájiť prvenstvo z minuloročnej letnej časti bez straty bodu. Blahoželáme a ďakujeme za prezentáciu našej školy! (pz)

 • Matematická olympiáda OK

  Pekný úspech dosiahol na okresnom kole MO Ján Findra (9. A), keď z 29 súťažiacich v kategórii Z9 si ako jediný dokázal poradiť s náročnými úlohami tak, že sa stal úspešným riešiteľom a víťazom OK. V kategórii Z5 našu školu reprezentovali Matej Šimočko a Adrián Turlík (5. C). Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Výsledky na stránke CVČ. (pz)

 • Polročné prázdniny

  2. februára 2018 ( piatok ) si budete užívať polročné prázdniny. Oddýchnite si a načerpajte nové sily na prácu v ďalšom polroku. Uvidíme sa v pondelok 5. februára.

 • Vianoce v nemocnici

  Vianoce sú predovšetkým časom, ktorý sa všetci snažíme stráviť doma, v rodinnom kruhu. Nie vždy sa to ale dá. Najväčšiu radosť z Vianoc majú deti. Nie všetky ich však môžu stráviť bezstarostne doma. Niektoré deti trávia Štedrý večer v nemocnici. Pri slove nemocnica asi takmer každému z nás naskočí husia koža. Predstava, že by sme tam mali stráviť viac ako len pár hodín, je desivá. V predvianočný čas sme sa so žiakmi z 3. A triedy rozhodli obdarovať  malých pacientov na Detskom oddelení v Nemocnici s poliklinikou v Poprade vyzbieranými plyšovými hračkami. Už len pohľad na detský úsmev na tvári bol úžasný. Aspoň malým činom sme spríjemnili pobyt deťom v nemocnici. Teší nás, že sme mohli  tieto deti potešiť aspoň maličkým darčekom a našou prítomnosťou. Je vidieť, že pacienti to vo svojom boji nemajú jednoduché, ale my všetci veríme, že ich boj sa skončí šťastne (SP)

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  V decembri sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. V kategórii mladších žiakov zvíťazila Simona Bezáková zo 6.B a v kategórii starších žiakov sa víťazom stal Štefan Hudáč z 8.B. Víťazom srdečne blahoželáme a držime palce pri ďalšej reprezentácii našej školy v angličtine. (LS)

 • Vianočné prázdniny

  Kolegom a žiakom

  našej školy želáme príjemné prežitie vianočných prázdnin,

  ktoré budú trvať od 23. 12. 2017 do 5. 1. 2018.

                               Vyučovanie pokračuje 8. januára 2018.

                                                                                                                                                     vedenie školy

 • Vyhodnotenie školského kola geografickej olympiády

  Kategória G- 5. ročník:

  1. 5.C Šimočko Matej

  2. 5.C Turlík Adrián

  3. 5.B Olej Lukáš

   

  Kategória F- 6. a 7.ročník:

  1. 7.A Masunová Veronika 

  2. 6.C Semančík Simon

  3. 6.B Krakovský Matúš

   

  Kategória E- 8. a 9.ročník:

  1. 8.C Suchý Markus

  2. 9.A Findra Ján

  3. 8.C Žlnka Adam

  V okresnom kole nás budú reprezentovať 1. traja úspešní riešitelia z každej kategórie. (mg)

 • Vianočná hviezda- plavecké preteky

  V sobotu 16. 12. 2017 plavecké nádeje našej školy bojovali v Spišskej Novej Vsi na plaveckých pretekoch Vianočná hviezda. Okrem osobných rekordov nás tešia aj medailové umiestnenia. Pretekov sa zúčastnilo 9 našich plavcov /Daniel Krajč, Klára Knapíková, Sandra Anna Jonnerová, Patrik Štepánek, Marko Krajč, Barbora Pitoňáková, Daniela Matušeková, Karolína Šimková a Juraj Martinko/.

  Najmladším účastníkom bol talentovaný prváčik Daniel Krajč, ktorý pláva len cez školský klub – plaveckú prípravku 2x do týždňa. Vybojoval si spolu 4 medaile. Tentokrát sa na štart odhodlali postaviť aj dievčatá z tretieho ročníka Klára KnapíkováSandra Anna Jonnerová. Posledná menovaná sa dokonca postavila na stupeň víťazov a vybojovala si bronzovú medailu. Medzi dievčatami štvrtého ročníka bola najúspešnejšia Barbora Pitoňáková, ktorá sa postavila 4x na stupeň víťazov vo svojej kategórii.

  Daniel Krajč – 2.miesto 25m kraulové nohy s doskou, 3.miesto 25m znak, 2.miesto 25m prsia, 3.miesto 25m voľný spôsob.

  Barbora Pitoňáková – 3.miesto 50m znak, 3.miesto 50m motýlik, 3.miesto 50 voľný spôsob, 2.miesto 100m polohové preteky

  Sandra Anna Jonnerová – 3.miesto 25m znak, 5.miesto 25m voľný spôsob

  Patrik Štepánek – 4.miesto 50m voľný spôsob, 5.miesto 50m znak, 5.miesto 50m motýlik

  Daniela Matušeková – 5.miesto 50m motýlik

  Ďakujeme za reprezentáciu školy, gratulujeme najlepším a prajeme veľa sily do ďalšieho tvrdého tréningu. (MP)

   

 • PYTAGORIÁDA

  V dňoch 13. a 14. decembra 2017 sa konalo školské kolo Pytagoriády. Víťazi jednotlivých kategórií budú reprezentovať našu školu na okresnom kole, ktoré sa uskutoční v marci 2018. (pz)

 • Naši chlapci sú v ŽLMP v stolnom tenise tretí

  V záverečných stolnotenisových bojoch v žiackej lige mesta Poprad starších žiakov, sme sa umiestnili na skvelom 3. mieste. Naši traja reprezentanti Peťo Harbut 9.C, Adam Gajan 8.C a Filip Mešár 8.C, statočne bojovali proti profesionálne sa venujúcim pingpongistom a po urputných bojoch nakoniec vybojovali bronzovú priečku. Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.(tp)

 • Advent v škole

  Advent sme začali prípravou adventných vencov aj v našej škole. Žiaci s rodičmi na biblickom krúžku vyrobili dva adventné vence. Jeden víta všetkých návštevníkov školy na kontaktom mieste, druhý poteší  hostí v riaditeľni.

  Aj nástenka na 1. poschodí oznamuje adventné obdobie. Upozorňuje na prikázaný sviatok 8. decembra     -  Nepoškvrnené Počatie Panny Márie.

  Nezabudnime na podstatu adventného obdobia - pripraviť sa na príchod Pána Ježiša.

  Všetkým prajeme požehnaný adventný čas a veselé Vianoce.  (DK)

   

 • Anjel Vianoc 2017

  Ani v tomto školskom roku sme nevynechali výtvarnú súťaž Anjel Vianoc. Žiačka  4.A triedy Barborka Pitoňáková získala za svoju prácu čestné uznanie.(mk)

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ

Fotogaléria