Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra december 2017 faktúry december 2017 s DPH 29.12.2017 Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Sp. Sobota PaedDr. Adriana Oravcová riaditeľka školy 29.12.2017
Zmluva Zmluva o zriadení účtu pre ŠJ s DPH 15.12.2017 Všeobecná úverová banka Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Sp. Sobota PaedDr. Adriana Oravcová riaditeľka školy
Faktúra november 2017 november 2017 s DPH 30.11.2017 Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Sp. Sobota PaedDr. Adriana Oravcová riaditeľka školy
Faktúra október 2017 faktúry s DPH 31.10.2017 Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Sp. Sobota PaedDr. Adriana Oravcová riaditeľka školy
Zmluva o kontrolnej činnosti detských ihrísk 250,00 bez DPH 25.10.2017 ENERCOM s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Sp. Sobota PaedDr. Adriana Oravcová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1/2017 zo dňa 5.9.2017 rekonštrukcia prístupových ciest... 88 832,44 s DPH 18.10.2017 RG ATELIÉR, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Sp. Sobota PaedDr. Adriana Oravcová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva 60,20 s DPH 17.10.2017 INMEDIA spol. s r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Sp. Sobota PaedDr. Adriana Oravcová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva 56,50 s DPH 17.10.2017 AG FOODS SK s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Sp. Sobota PaedDr. Adriana Oravcová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva 199,00 s DPH 17.10.2017 CORA GASTRO s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Sp. Sobota PaedDr. Adriana Oravcová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva 24,00 s DPH 16.10.2017 LUNYS. s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Sp. Sobota PaedDr. Adriana Oravcová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva - multifunčné zariadenie CANON 150.- s DPH 16.10.2017 CBC Slovaikia s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Sp. Sobota PaedDr. Adriana Oravcová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva 153,60 s DPH 13.10.2017 ATC-Jr, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Sp. Sobota PaedDr. Adriana Oravcová riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva 51,98 s DPH 05.10.2017 Otília Šterbáková PaedDr. Adriana Oravcová riaditeľka školy
Faktúra september 2017 faktúry s DPH 29.09.2017 Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Sp. Sobota PaedDr. Adriana Oravcová riaditeľka školy
Zmluva 6/17/18 Zmluva o nájme nebytových priestorov 3 211,64 s DPH 29.09.2017 Základná škola s materskou školou, Vagonárska 1600/4, Poprad - Spišská Sobota Centrum voľného času v Poprade, Ulica mládeže 2688/13, 058 01 Poprad Mgr. Drahomíra Gavurová riaditeľka CVČ
Zmluva 5/17/18 Zmluva o nájme nebytových priestorov 182,31 s DPH 29.09.2017 Základná škola s materskou školou, Vagonárska 1600/4, Poprad - Spišská Sobota Jazykové centrum SpeakUP, zastúpené Mgr. Danou Husárovou, konateľkou Mgr. Dana Husárová konateľka
Zmluva 4/17/18 Zmluva o nájme nebytových priestorov 371,16 bez DPH 13.09.2017 Základná škola s materskou školou, Vagonárska 1600/4, Poprad - Spišská Sobota Hokejový klub Poprad Ing. Jaroslav Marušin predseda klubu
Zmluva 3/17/18 Zmluva o nájme nebytových priestorov 627,80 bez DPH 13.09.2017 Základná škola s materskou školou, Vagonárska 1600/4, Poprad - Spišská Sobota Mgr. Miroslava Beck Mgr. Miroslava Beck
Zmluva 1/17/18 Zmluva o nájme nebytových priestorov 230,76 bez DPH 13.09.2017 Základná škola s materskou školou, Vagonárska 1600/4, Poprad - Spišská Sobota Mgr. Martin Gajan Mgr. Martin Gajan
Zmluva 2/17/18 Zmluva o nájme nebytových priestorov 381,47 s DPH 13.09.2017 Základná škola s materskou školou, Vagonárska 1600/4, Poprad - Spišská Sobota Ing. Roman Bodnár Ing. Roman Bodnár
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/190

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ

Fotogaléria