Navigácia

Školská jedáleň

Informácie pre stravníkov ŠJ

 

pozrite si prezentáciu.ppsx

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ s MŠ, VAGONÁRSKA ULICA 1600/4, 058 01  POPRAD - SPIŠSKÁ SOBOTA

č.t. 052/7769435

mobil: 0910 890 516

mail: jedalen@zsspsobota.sk

 

Bankové spojenie:                              VÚB a. s. Poprad

Číslo účtu:                                            SK61 0200 0000 3500 0643 0562

Platba cez internet:                            35 0006430562/0200 ( 35 = predčíslie účtu)

Konštantný symbol:                           0308

Variabilný symbol:                             ročník žiaka (napr. 5.A, 5.B, 5.C = 5), MŠ 10

     Poplatok za stravné sa hradí jeden mesiac vopred a to vždy najneskôr do 15. dňa v mesiaci trvalým bankovým príkazom (prvá platba sa uhrádza v mesiaci august, posledná v mesiaci máj). Preplatky na stravnom sa poukazujú na účet platiteľa v mesiaci jún, prípadne začiatkom júla.

V zadávaní príkazu na úhradu je dôležité do poznámky - správy pre prijímateľa uviesť priezvisko a triedu žiaka - napr. Hruška Ján 5.A, v materskej škole – napr. Hruška Ján MŠ1, MŠ2 alebo MŠ3.

      Mesačné platby :

 I. stupeň   20 obedov x 0,95 €  =  19,00 €  + 2,- € príspevok na režijné náklady =  21,00 €

II. stupeň   20 obedov x 1,01 €  =  20,20 €  + 2,- € príspevok na režijné náklady =  22,20 €

Desiata     20 desiat  x 0,35 €  =    7,00 € 

MŠ            20 dní     x 1,12 €  =  22,40 €  + 2,- € príspevok na režijné náklady =  24,40 €

 

     Odhlasovanie alebo prihlasovanie stravníkov je možné deň vopred do l4,00 hod. priamo u vedúcej ŠJ, alebo na tel. čísle 052 / 7769435, mob. čísle 0910 890 516.

     V prípade ráno zistenej nemoci má stravník nárok na výdaj obeda do obedára. Obed do obedára je však možné odobrať iba v prvý deň neprítomnosti stravníka, v ďalšie dni je potrebné stravníka odhlásiť. Za včas neodhlásenú a neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

     Prihlasovanie žiakov na stravu na nový šk. rok sa uskutočňuje v posledný augustový týždeň telefonicky alebo v prvý deň nového šk. roku.

   

Mgr. Mlynarčíková Ingrid

 vedúca ŠJ

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ

Fotogaléria