Navigácia

Mgr. Monika Tužáková

Výchovné poradenstvo

 

MONITOR:

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ:

5.04.2017 / streda /

20.04.2017 / štvrtok / - náhradný termín

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ:

23.11.2016 / streda /

zvonec 

Termíny prijímacích skúšok:  

1. kolo:

1. termín : 9. mája 2017 / utorok /

2. termín : 11. mája 2017 / štvrtok /

2. kolo:

20. júna 2017 / utorok /

maliarska paleta

Talentové školy:

25. 3. 2017 - 15. 4. 2017

Kritériá PS:

Talentové školy: do 1. 2. 2017

Ostatné SŠ: do 31. 3. 2017
obálka

Termín odoslania prihlášok:

Talentové školy: 28. 2. 2017

Ostatné SŠ: 20. 4. 2017

8.ročné gymnáziá: 20.4.2017


Pozvánka na prijímacie skúšky - doručená najneskôr 5 dní pred PS na adresu žiaka.


Výsledok prijímacích skúšok:

- do 3 dní odo dňa 2. termínu PS
papier a ceruza
Odvolanie proti neprijatiu žiaka na SŠ:

- do 15 dní od doručenia zásielky podáva zákonný zástupca žiaka 

 

V Poprade - Spišskej Sobote dňa 6.setembra 2016                                   Výchovná poradkyňa: Mgr. Monika Tužáková

 


 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ

Fotogaléria