Navigácia

Elokované pracovisko, Vagonárska ulica 5121, Poprad – Spišská Sobota, ako súčasť ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota

Úvodná stránka

Vitajte na strá našej MŠ!

 

 

    OZNAMY PRE RODIČOV 

                                    

POZOR

Od 01.02.2018 došlo k zmene poplatku za školné

(viď Platenie príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ).

 

OZNAM

 Oznamujeme Vám, že počas hlavných prázdnin (júl - august 2018) bude prevádzka  materskej školy z dôvodu rekonštrukčných prác v školskej jedálni prerušená so súhlasom zriaďovateľa.

Zákonní zástupcovia detí boli o prerušní prevádzky informovaní na plenárnej schôdzi rodičovského združenia.

Činnosť v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosi mesta Poprad bude zabezpečená následovne:

JÚL 2018: MŠ na Záborského ulici, na Tajovského ulici, na Dostojevského ulici, na Letnej ulici, na Lidickej ulici v Poprade - Matejovciach

AUGUST 2018: MŠ na Ulici mládeže 2349/5, Ulici mládeže 2614/11, na Jarnej ulici, na Okružnej ulici.

Uzatvorené počas hlavných prázdnin júl - august 2018 budú okrem našej MŠ:

MŠ Podtatranská, Poprad (sídlisko Západ), MŠ Tranovského ul. v Poprade - Veľkej.

                                                                                     

JARNÉ PRÁZDNINY

Prosíme rodičov, aby zapísali na nástenku v MŠ deti,

ktoré budú navštevovať materskú školu počas

jarných prázdnin od 26.02. do 02.03.2018.

 

Korčuľovanie, ktoré organizuje Mesto Poprad na Zimnom štadióne, sme začali

dňom 08.02.2018,

ukončené bude 26.04.2018 a koná sa každý štvrtok v čase od 9:15 do 10:15 hod.

Tohto korčuliarskeho výcviku sa zúčastnia deti zo starších oddelení I. a II.

a tiež deti zo stredného oddelenia.

Doprava je zabezpečená autobusom, ktorý si po dohode uhradia rodičia.

Odchod autobusu je o 8:45 z pred materskej školy.

Povinná výbava dieťaťa:      korčule

prilba (hokejová, lyžiarska)

rukavice (nemusia byť hokejové)

Prosíme rodičov, ktorí majú možnosť, aby nám prišli pomôcť s obúvaním detí na zimný štadión. Ďakujeme

 

                                                                  TELOCVIČŇA

stredné oddelenie

Každý pondelok sa koná hodina telesnej výchovytelocvični ZŠ.

Prosíme rodičov, priviesť deti do MŠ do 7:45 hod.,

ak neprídu do stanoveného času ostanú v MŠ. 

 

                                            KORČULIARSKY VÝCVIK                                                                    Súvisiaci obrázok                                          

sa koná na Zimnom štadióne každú druhú stredu od 8:05 do 9:05 hod.

Prosíme rodičov, aby svoje deti priviedli na zimný štadión do 7:45 hod.

Termín ďalšieho výcviku je 21.02.2018.

               Povinná výbava dieťaťa:    korčule

prilba (hokejová, lyžiarska)

rukavice (nemusia byť hokejové)

 

VÝUČBA ANGLICKÉHO JAZYKA - Happy school

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt happy school

prebieha nasledovne:

1. skupina - každý utorok a štvrtok od 12:30 do 13:30 hod

2. skupina - každú stredu a piatok od 14:30 do 15:30 hod

v prváckej triede.

Rozdelenie detí do jednotlivých skupín je uvedené na nástenke v 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ

Fotogaléria