Navigácia

Elokované pracovisko, Vagonárska ulica 5121, Poprad – Spišská Sobota, ako súčasť ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota

Úvodná stránka

Vitajte na stránke našej MŠ!

 

 

    OZNAMY PRE RODIČOV 

 


                                        OZNAM

 Oznamujeme Vám, že počas hlavných prázdnin (júl - august 2018) bude prevádzka  materskej školy z dôvodu rekonštrukčných prác v školskej jedálni prerušená so súhlasom zriaďovateľa.

Zákonní zástupcovia detí boli o prerušní prevádzky informovaní na plenárnej schôdzi rodičovského združenia.

Činnosť v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosi mesta Poprad bude zabezpečená následovne:

JÚL 2018: MŠ na Záborského ulici, na Tajovského ulici, na Dostojevského ulici, na Letnej ulici, na Lidickej ulici v Poprade - Matejovciach

AUGUST 2018: MŠ na Ulici mládeže 2349/5, Ulici mládeže 2614/11, na Jarnej ulici, na Okružnej ulici.

Uzatvorené počas hlavných prázdnin júl - august 2018 budú okrem našej MŠ:

MŠ Podtatranská, Poprad (sídlisko Západ), MŠ Tranovského ul. v Poprade - Veľkej.

                                                                          

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV SA KONÁ 22.06.2018

(staršie oddelenia I. a II.)

Program:

Bod 1)

15:30 - odovzdávanie osvedčení v staršom oddelení I. za účasti rodičov,

16:15 - odovzdávanie osvedčení v staršom oddelení II. za účasti rodičov,

 • pre dieťa je potrebné doniesť biele podkolienky alebo biele pančuchy, ostatné oblečenie je pre deti zabezpečené.

Bod 2)

18:00 - spoločná grilovačka v areáli ZŠ

 • klobásky a chlieb pre deti zabezpečia učiteľky z MŠ, rodičia si jedlo zabezpečia sami,
 • rodičia, ktorí majú k dispozícií elektrické grily a sú ochotní nám ich zapožičať, nahláste sa prosím v jednotlivých oddeleniach ,
 • tiež prosíme rodičov o pomoc pri grilovaní, ak je niekto ochotný nech sa prihlási v príslušnom oddelení,

                                                                                                                                   ĎAKUJEME.

Bod 3)

20:00 – Noc s rozprávkou pre predškolákov

 • deti ostávajú nocovať bez rodičov v MŠ s učiteľkami,
 • rodičia si deti vyzdvihnú v sobotu 23.06.2018 o 8:00 v MŠ,
 • prosíme pre dieťa doniesť baterku do ruky.

              

 

VÝUČBA ANGLICKÉHO JAZYKA - Happy school

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt happy school

prebieha nasledovne:

1. skupina - každý utorok a štvrtok od 12:30 do 13:30 hod

2. skupina - každú stredu a piatok od 14:30 do 15:30 hod

v prváckej triede.

Rozdelenie detí do jednotlivých skupín je uvedené na nástenke v 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ

Fotogaléria