Novinky

Elokované pracovisko, Vagonárska ulica 5121, Poprad – Spišská Sobota, ako súčasť ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota

Úvodná stránka

Vitajte na stránke našej MŠ!

 

 

    OZNAMY PRE RODIČOV 

 

 

  ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

pre školský rok 2017/2018

Súvisiaci obrázok

Zápis detí do našej materskej školy 

sa uskutoční od 30.04. do 31.05.2017.

Mesto Poprad ako zriaďovateľ materských škôl stanovil

2 ťažiskové týždene zápisu, a to 

od 02.05. do 12.05.2017.

                                                            (žiadosť a kritéria prijímania sú viď vyššie) 

 

VYŠETRENIE ZRAKU

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt oko

Spojená škola internátna Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

      Bezplatne ponúkajú pre deti materských škôl vo veku od 3 - 6 rokov orientačné vyšetrenia zraku so zameraním na zistenie očných diagnóz ako je tupozrakosť, strabizmus (škúlenie), porúch binokulárneho videnia.

Vyšetrenia zraku realizujú na základe informovaného súhlasu rodiča  v prirodzenom prostredí materskej školy hravou formou.

      Vyšetrenie pozostáva: zraková ostrosť ,farbocit, zakrývací test

      Odbornú starostlivosť poskytujú v zmysle zákona 245/2008.

 Rodičia, ak máte záujem o vyšetrenie zraku Vášho dieťaťa,

zapíšte ho na nástenku v MŠ.

 

 

!!!POZOR ZMENA!!!

Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin bude

v mesiaci JÚL,

v auguste bude MŠ zatvorená.

 

 

 

KONTAKT NA PSYCHOLOGIČKU

 Mgr. Martina Barillová (CPPPaP)

0911 679 023

 

 

 

 

 

                      

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ

Fotogaléria