Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ
Počet návštev: 4075774
Piatok 23. 2. 2018

Kalendár

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 23.2.2018)
Romana Balážová (6.B)
Zajtra (Sobota 24.2.2018)
Milan Baláž (4.B)
Jazmína Balážová (6.B)
Matej Goc (4.B)
Matej Iždinský (0.B)
Matej Kacvinský (0.C)
Matej Kečka (4.B)
Matej Kožuch (7.C)
Matej Milaniak (0.A)
Matej Novák (9.C)
Matej Paško (8.C)
Matej Román (9.A)
Matej Tomas (7.C)
Matej Šimočko (5.C)
Matej Štefaňák (6.B)
Pozajtra (Nedeľa 25.2.2018)
Lukáš Pecha (3.A)
Adrián Sendecký (3.A)
Frederik Knapík (6.C)

Mapa

"Najšportovejšia škola mesta Poprad" v šk. r. 2016/2017 - 2. miesto  

"Najúspešnejšia škola mesta Poprad vo vedomostných a umeleckých súťažiach" v šk. r. 2016/2017 - 4. miesto (9 škôl), v rámci okresu Poprad - 8. miesto (23 škôl)

 • Obvodné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín dalo priestor víťazom školských kôl v jednotlivých kategóriách prezentovať ukážky umeleckého textu a prejaviť svoje interpretačné kvality. Dňa 21.2.2018 si v priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade mohli zmerať naši žiaci sily so svojimi rovesníkmi z iných škôl. Našu školu reprezentovali v 1. kategórii Klára Knapíková, Lilien Polomčáková (obidve z 3.A), 2. kategóriu Patrik Málik (6.B), Sebastián Martinko (6.C) a 3. kategóriu Ema Kubovová a Adam Krajč (obidvaja zo 7.A). Postup na okresné kolo si vyrecitovala Klára Knapíková a Patrik Málik. Dňa 27. 3. 2018 sa opäť v Podtatranskej knižnici v Poprade uskutoční okresné kolo. Našim recitátorom ďakujeme za krásny umelecký zážitok a držíme palce v ďalšej reprezentácii školy. (SP)

 • Milí žiaci, od pondelka 26.02.2018 si užívajte voľno. Uvidíme sa v pondelok 5. marca 2018. Prajeme Vám príjemné prázdniny.

 • 2. februára sme si pripomenuli Svetový deň mokradí. V prírodných podmienkach strednej Európy sú za mokrade považované všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody. Sú to územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami a vodami prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi. Svetovým dňom mokradí sme si pripomenuli podpis Dohovoru o mokradiach. Pristúpením k tomuto dohovoru sa aj Slovensko zaviazalo zabezpečiť dostatok vody pre prírodu a od nej závisiace budúce generácie. Pracovníčka Správy Tatranského národného parku v Tatranskej Štrbe pani M. Proháczková v rámci environmentálnej výchovy premietla film a prezentáciu o mokradiach. Besedy sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníkov. (SP)

 • Minulú stredu sa žiak 9.A Ján Findra zúčastnil ďalšej olympiády! Tentoraz sa zápolilo v Prešove vo vedomostiach a zručnostiach v rodnom, slovenskom jazyku. Súťaž mala tri kolá. Po vedomostnom teste nasledovala transformácia textu z jedného žánru do iného a treťou disciplínou bol 5-minútový prejav na tému, ktorú si každý účastník vyžreboval. Janko obstál na piatom mieste a stal sa tak úspešným riešiteľom. Pribudol mu do zbierky po matematickej, technickej a geografickej olympiáde ďalší úspech. Srdečne mu blahoželáme!

 • Vážení rodičia, podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Poprad č.7/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach od 01.02.2018 platia zmeny v poplatkoch za materskú školu a školský klub detí: a) dieťa do troch rokov v materskej škole - 60 € mesačne, b) dieťa od troch rokov v materskej škole - 18 € mesačne, c) žiak v školskom klube detí v ZŠ - 8 € mesačne. Nezabudnite si, prosím, nastaviť trvalý príkaz vo svojej banke. VZN č.7/2017

 • Dňa 31. 1. 2018 si žiaci II. stupňa ZŠ porovnali sily v prednese poézie a prózy v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína.

  Porota (Mgr. A. Hlinku Lavriková, Mgr. D. Kubárová) pod vedením Mgr. S. Kubovovej udelila diplomy týmto víťazom:

  II. kategória - poézia:

  1. miesto - Sebastián Martinko ( 6.C)

  2. miesto - Liliana Nemčíková (5.B)

  - Lukáš Knapík (5.C)

 • Dňa 30.1.2018 sa v našej škole uskutočnilo školského kolo v poznaní Sv. Písma. Žiaci rímskokatolíckeho náboženstva,, ktorí postúpili do okresného kola, vytvoria trojčlenné družstvo.

  Víťazi sú: Dávid Pružinský (7.A), Jakub Jakubčák (9.C), Matej Štefaňák (6.B)

  Blahoželáme!!! (DK)

 • Dňa 5.februára 2018 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína pre I. stupeň. Porotu tvorili Mgr. Mária Mudrončeková, Mgr. Zuzana Orolínová a Mgr. Anna Bachledová - predsedkyňa. Súťaže sa zúčastnilo 22 súťažiacich s týmito výsledkami:

  Próza: 1.miesto Klára Knapíková - 3.A, 2. miesto Karolína Eva Čapková - 3.A, 3. miesto Markus Miroslav Zlacký - 3.C

  Poézia: 1. miesto Lilien Polomčáková - 3.A, 2. miesto Maxim Šimko a Adam Šulej - 4.C, 3. miesto Filip Drefko - 3.C a Jozef Zubal - 2.B. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme. Víťazi postupujú do obvodového kola.

 • Ján Findra (9. A) našu školu výborne reprezentuje aj na celoslovenskej úrovni. Už 4 roky sa v rámci prípravy na matematickú olympiádu zapája do korešpondenčného SEminára zo ZAujímavej Matematiky a tohto roku sa mu v rámci zimnej časti podarilo obhájiť prvenstvo z minuloročnej letnej časti bez straty bodu. Blahoželáme a ďakujeme za prezentáciu našej školy! (pz)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ

Fotogaléria