Navigácia

PREVENCIA

Európsky týždeň boja proti drogám

Európsky týždeň boja proti drogám

 

Európsky týždeň boja proti drogám,  pôvodne  Týždeň prevencie voči drogám a drogovým závislostiam, oficiálne Európska Komisia vyhlásila raz, a  to v roku 1998  - začal sa v Grécku a pokračoval vo všetkých 15 členských štátoch.    Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri - sa  viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú  pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách.

Aj v tomto roku sa aktivity našej školy súvisiace s protidrogovou tematikou sústreďujú opäť práve na Európsky týždeň boja proti drogám.

Navštívili nás pracovníci mestskej polície v Poprade v 4., 8.  a 9. ročníkoch diskutovali so žiakmi o kriminalite mladistvých, sociálno – patologických javoch a ich príčinách a následkoch a šikanovaní.

     Čo sme ešte naplánovali ?

Výtvarná súťaž  s protidrogovou tematikou pre žiakov 1.stupňa aj 2.stupňa.

List droge – 9.ročník literárnej súťaže pre žiakov 2. stupňa

Šport ako lepšia voľba – stolnotenisové zápasy počas veľkých prestávok pre žiakov 2 stupňa na chodbách školy.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ

Fotogaléria