Navigácia

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota

 

 

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejeného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota

Sídlo: Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota

IČO:   17068223

DIČ:     2020951823

 

Kontaktná osoba

PaedDr. Adriana Oravcová

 

Kontakt

Základná škola s materskou školou

Vagonárska ulica 1600/4

058 01 Poprad - Spišská Sobota

tel:          +421 52 776 90 88

mobil:      +421 910 890 470

e-mail:     skola@zsspsobota.sk

internetová adresa URL: www.zsspsobota.edupage.org

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ

Fotogaléria