Navigácia

PRE RODIČOV

Rady rodičom

Šiesty rok považujeme vo vývine dieťaťa za jeden z najdôležitejších uzlových bodov. Dieťa  prechádza výraznými zmenami, ktoré sú podmienkou jeho vstupu do novej životnej etapy úzko spätej so vstupom do školy. A práve škola ho má po všetkých stránkach pripraviť a vyzbrojiť na zmysluplný život v ľudskej komunite. Pri vstupe dieťaťa do školy sa od neho vyžaduje, aby bolo na takej úrovni telesného a psychického vývinu, aby sa bez problémov mohlo adaptovať na prácu v základnej škole. Ako vyzerá jeho budúca škola, trieda, pani učiteľka. Množstvo takých a ďalších myšlienok víri v hlavičkách budúcich prvákov.

Aby mohli naše deti siahať po métach, ktoré sme pre ne vysnívali, je potrebné vykonať niekedy veľmi málo. Poskytnúť mu dostatok času vyplneného láskou, trpezlivosťou, starostlivosťou od nás, dospelých.

 

Milí rodičia, obraciame sa na Vás s niekoľkými radami, ktoré Vám môžu pomôcť pri výchove a vzdelaní Vašich detí:

 

·        trpezlivo im odpovedajte na ich zvedavé a nekonečné otázky

·        spievajte si s nimi, vytlieskavajte rytmus

·        skladajte z hlások slová

·        kreslite, modelujte z plastelíny, maľujte

·        zapájajte sa do detských hier plných fantázie

·        čítajte a rozprávajte im rozprávky

·        nezabúdajte na upevňovanie potrebných návykov a zručností potrebných pre nadobudnutie samostatnosti v sebaobsluhe (zapínanie gombíkov, zaväzovanie šnúrok, jedenie s príborom, ...)

·        dieťa sa má stať sebestačným pri toaletných úkonoch

·        dovoľte mu pomáhať vám pri domácich prácach

·        pomôžte mu prekonávať prekážky a neúspechy povzbudením

·        vaša trpezlivosť sa zúročí a budete milo prekvapení, aké je dieťa šikovné

·        doprajte mu kamarátov, materskú školu

 

Ak ste v niečom bezradní, obráťte sa na nás – sme tu pre vás a všetky naše deti.

Prečítajte si tiež zopár paragrafov

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ

Fotogaléria