Navigácia

Mgr. Monika Tužáková

Výchovné poradenstvo

 

MONITOR:

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ:

21.03.2018 / streda /

5.04.2018 / štvrtok / - náhradný termín

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ:

zvonec 

Termíny prijímacích skúšok:  

1. kolo:

1. termín : 14. mája 2018 / pondelok /

2. termín : 17. mája 2018 / štvrtok /

2. kolo:

19. júna 2018 / utorok /

maliarska paleta

Talentové školy

Prijímacie skúšky: vyžadujú si overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu.

25. 3. 2018 - 15. 4. 2018

Kritériá PS:  zverejnené v elektronickej podobe na web. stránkach SŠ pre:

Talentové školy: do 1. 2. 2018

Ostatné SŠ: do 31. 3. 2018

obálka

Termín odoslania prihlášok:

Talentové školy: 28. 2. 2018

Ostatné SŠ: 20. 4. 2018

8.ročné gymnáziá: 20.4.2018

Prihlášky na jednotlivé SŠ odosiela ZŠ!


Pozvánka na prijímacie skúšky - doručená najneskôr 5 dní pred termínom PS na adresu žiaka.


Výsledok prijímacích skúšok:

- zverejnený na web. stránke SŠ pod prideleným identifikačným číslom žiaka do 3 dní odo  dňa 2. termínu PS a následne doručený v písomnej forme na  adresu žiaka.

papier a ceruza

Odvolanie proti neprijatiu žiaka na SŠ:

- do 15 dní od doručenia zásielky - podáva zákonný zástupca žiaka  a adresuje riaditeľovi    SŠ.

 

V Poprade - Spišskej Sobote dňa 30.augusta 2018                                   Výchovná poradkyňa: Mgr. Monika Tužáková

 


 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ

Fotogaléria