Navigácia

Elokované pracovisko, Vagonárska ulica 5121, Poprad – Spišská Sobota, ako súčasť ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota

Úvodná stránka

Vitajte na stránke našej MŠ!

 

 

    OZNAMY PRE RODIČOV 

 

Pozývame Vás milí rodičia na

VIANOČNÚ AKADÉMIU,

ktorá sa uskutoční

12.12.2018 o 16:30 hod v Dome kultúry v Poprade.

                                              

 

                                                  VIANOČNÉ PRÁZDNINY

Materská škola bude počas VIANOČNÝCH PRÁZDNIN

od 24.12.2018 do 04.01.2019 ZATVORENÁ.

PREVÁDZKA NAŠEJ MŠ ZAČÍNA 07.01.2019.

 

                                           

                         !!!Naša materská škola sa zapojila do projektu !!!

- je to školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku (ďalej len „školy“) tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.

Organizátorom projektu je spoločnosť ASEKOL SK s.r.o ako Prevádzkovateľ organizácie zodpovednosti výrobcov je v zmysle zákona č.79-2015 Z.z. o odpadoch oprávnená zaisťovať plnenie povinnosti spätného zberu, oddeleného zberu, spracovania, zhodnocovania a zneškodnenia elektroodpadu a použitých batérií.

Program RECYKLOHRY umožňuje školám získavať na základe zberu veľmi malého elektroodpadu, tonerov a batérií v nadväznosti na vzdelávacie a výchovné úlohy s environmentálnou tematikou na vlastný, tzv. bodový účet body, s ktorými sú ďalej spojené odmeny, ktoré môže škola čerpať v súlade s týmito pravidlami programu RECYKLOHRY.

Prosíme rodičov o pomoc pri zbieraní malého elektroodpadu, tonerov a batérií!

Bližšie informácie k projektu nájdete na nástenke v materskej škole.

 

 

KORČULIARSKÝ VÝCVIK

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt korčulovanie zimne

dalšia hodina korčuliarského výcviku v čase od 8:05 do 9:05 hod s príchodom na

zimný štadión do 7:45 hod sa koná

19.11.2018.

            

  TELOCVIČŇA

stredné oddelenie

 

Každý utorok o 8:00 hod sa hodina telesnej výchovy

pre deti zo stredného odd. bude konať v telocvični ZŠ.

Prosíme rodičov privádzať deti do MŠ do 7:45 hod,

ak neprídu do stanoveného času ostávajú v triedach v MŠ!!!

 

ANGLICKÝ JAZYK

Výučba anglického jazyka bude prebiehať každý utorok a štvrtok v  popoludňajších:

 • utorok 02.10.2018 - I. skupina (deti zo staršieho odd. I.) od 14:30 do 15:15 hod  
 • utorok 04.10.2018 - II. skupina (deti zo staršieho odd. II.) od 14:30 do 15:15 hod

v I. B triede.

 

                       

PLAVECKÝ VÝCVIK

25.09.2018 a 27.09.2018 sa začal plavecký výcvik v AQUACITY Poprad pre deti zo staršieho oddelenia I. a II..

 • výcvik pre staršie odd. II. sa koná každý utorok od 9:30 – 10:30
 • výcvik pre staršie odd. I. sa koná každý štvrtok od 10:30 – 11:30

Deti potrebujú: plavky, osušku, šľapky, dievčatá plavecké čiapky.

Poplatky na jedno dieťa za 12 vstupov do bazéna a skrinky:

 • kurz                    30,- €
 • čip/skrinky          7,50,- €
 • spolu                  37,50,- €
 • autobusová doprava je hradená z financií ZŠ s MŠ.

 

Poplatky za plavecký výcvik prosíme uhradiť do 28.09.2018 v príslušnom oddelení.

 

 

KORČULIARSKY VÝCVIK

Od stredy 03.10.2018 začíname korčuľovanie na Zimnom štadióne mesta Poprad.

Prosíme rodičov predškolské oddelenia I. a II. a stredného oddelenia, ktorí majú záujem o korčuliarsky výcvik, aby zapísali svoje dieťa na nástenku v MŠ.

Výcvik sa bude konať každú druhú stredu od 8:05 hod na ľadovej ploche.

Dopravu (tam aj späť) na zimný štadión si každý zabezpečí samostatne do 7:45 hod.

Povinná výbava dieťaťa:      korčule

                                               prilba (hokejová, lyžiarska)

                                               rukavice (nemusia byť hokejové)

Všetko prosíme označiť menom!!!

Spredu na prilbu je potrebné viditeľne napísať krstné meno dieťaťa.

 

 

 

 

 

 

                      

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ

Fotogaléria