Navigácia

Elokované pracovisko, Vagonárska ulica 5121, Poprad – Spišská Sobota, ako súčasť ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota

Úvodná stránka

Vitajte na stránke našej MŠ!

 

 

    OZNAMY PRE RODIČOV 

 

Kolektív materskej školy Spišská Sobota

 si dovoľuje vyjadriť úprimné

        POĎAKOVANIE

        rodičom za sponzorské dary a nezištnú pomoc

       počas celého školského roka 

 pri organizovaní

športových, kultúrnych a iných akcií a aktivít.

OSOBITNE VEĽKÁ VĎAKA PATRÍ:

 p. S. Gáboríkovej

 p. M. Harabinovi

 p. E. Čapkovej

                                      

POĎAKOVANIE

Vyjadrujeme naše úprimné poďakovanie za pomoc pri organizovaní

ROZLÚČKY S PREDŠKOLÁKMI a GRILOVAČKE.

Naše poďakovanie patrí  rodičom, ktorí sa podieľali na organizovaní a osobitne rodičom, ktorí zabezpečili grily, pomáhali pri grilovaní – hlavnému grilovačovi p. Zgodavovi a grilovačke p. Hoššovej, ako aj p. Drefkovi a p. Polomčákovi, tiež aj hlavným krájačkám p. Vlaháčovej, p. Benkovej,

p. Csémiovej. Ďakujeme p. Šabľovej, ktorá nám zabezpečila špekáčiky a všetkým rodičom, ktorí priniesli výborné občerstvenie.

Veríme, že všetci boli spokojní.

ĎAKUJEME

 

 

 

 

 

                      

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ

Fotogaléria