Navigácia

 • Medzníky 2. svetovej vojny

  Dňa 20. apríla 2018 sa naši deviataci Ján Findra, Dalibor Dúbravský a Michal Jurč so svojou vyučujúcou dejepisu zúčastnili dejepisnej súťaže, kde si preverili svoje vedomosti z obdobia 2. svetovej vojny, Slovenského štátu, SNP a regionálnej histórie. Spomedzi 24 zúčastnených škôl sme sa umiestnili na 11. – 15. mieste. Ďakujeme za reprezentáciu školy!  (LS)

   

   

 • Šikovné gymnastky

  Dňa 11.4.2018 sme sa zúčastnili súťaže v okresnom kole gymnastického štvorboja v kategórii A – dievčatá, kde sa nám aj tento rok podarilo umiestniť na krásnom 2. mieste, z čoho sa veľmi tešíme. Dievčatá si súťaž užívali. A okrem športovej nálady sme sa nezabudli usmievať. Pozri priložený fotoalbum. ZuOr

 • Dental Alarm

  Pretože správna prevencia zaistí nášmu dieťaťu zdravé zúbky po celý život, rozhodli sme sa aj v našej škole zapojiť do osvetového programu Dental Alarm. Zúčastňujú sa ho žiaci 2. - 4. ročníka. Doteraz prebehli dve školenia, jedno venované Dentálnej hygiene a druhé Anatómii zuba. Školenia vedú šikovné a symaptické študentky zubného lekárstva, prebiehajú formou prezentácií, názorných ukážok, praktických pokusov. Sú vedené zábavným a deťom blízkym prístupom. Pred nami sú ešte dve školenia, na ktoré sa veľmi tešíme. V rámci programu sme sa zapojili aj do zberu starých, použitých zubných kefiek. Za 100 kefiek dostaneme 2 koše na triedenie odpadu. Veríme, že sa nám podarí kefky nazbierať. /ab/

 • Kráska a Netvor

  Dňa 11.4.2018 sa žiaci 1.stupňa zúčastnili divadelného predstavenia Kráska a Netvor . Ako láska a krása v srdci premôžu zlé čary oslovila všetkých divákov. Herci Spišského divadla opäť nesklamali. Za prekrásny umelecký zážitok im patrí veľké "Ďakujeme". (mm)

 • Deň narcisov

  Deň narcisov je jedinečná zbierka Ligy proti rakovine. 13. apríla, v piatok, zaplavili našu školu žlté narcisy. Tretiaci si pripojili žltý narcis na svoj odev. Týmto gestom vyjadrili podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú proti rakovine. Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých, a že majú našu podporu. (SP)

 • Ján Findra na KK MO

  Po víťazstve v okresnom kole matematickej olympiády potvrdil Ján Findra (9. A) svoje kvality aj dňa 27. 3. 2018 na krajskom kole v Prešove, kde sa umiestnil na peknom 3. mieste. Blahoželám a ďakujem za vzornú reprezentáciu! (pz)

 • MATEMATICKÝ KLOKAN

  nie je počítajúce zviera, ale najväčšia matematická súťaž na svete aj na Slovensku. V tomto roku sa na našej škole do súťaže zapojilo 85 žiakov. Ak vieš svoj kód, pozri si svoje výsledky. Možno si to práve Ty, kto získa vecnú cenu za najlepšie výsledky na škole, alebo vyhráš jeden zo siedmych tabletov. Ak si kód stratil, zastav sa v kabinete matematiky. (pz)

 • IQ OLYMPIÁDA

  Školské kolo prebieha od 9. do 13. apríla 2018. O súťaži sa viac dozviete na stránke IQ OLYMPIÁDA.  (pz)

 • Zápis do 1. ročníka základnej školy

 • Zápis do 1. ročníka základnej školy

  Zápis našich prváčikov pre nový školský rok 

  prebieha v takto krásne pripravenej triede.

 • Veľká noc

  Želáme vám veľa smiechu,

  na Veľkú noc len potechu.

  V pondelok veľký zhon,

  kupačov plný dom,

  dievčatám vody z potoka,

  budú svieže do roka.

  Želajú žiaci 3. A triedy (SP)

 • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA OKRESNÉ KOLO

  Dňa 22. marca 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola Biblickej olympiády. Trojčlenné družstvá z jedenástich základných a stredných škôl  popradského dekanátu  bojovali v znalosti Svätého Písma.  Skupina našich žiakov získala siedme miesto. Súťaž sa konala v pastoračnom centre Kostola sv. Cyrila a Metoda v Poprade. Našu školu reprezentovali Dávid Pružinský 7.A, Jakub Jakubčák 9.C,  Matej Štefaňák 6.B. Ako náhradník,  no po dohode výmenou súťažiacich, Simona Bezáková,  ktorá prispela k vyššiemu umiestneniu. 

  Akcia mala zmysel  najmä v duchovnom vzraste cez poznanie Božieho slova. 

  Víťazom gratulujeme!!! (DK) 

 • Zimná časť ŠOMP pre Sp. Sobotu ukončená k spokojnosti !

  Zimná časť školskej olympiády mesta Poprad behom na lyžiach na Š. Plese  dospela k svojmu záveru. Na olymiáde sa súťažilo v sánkovaní, bowlingu, rýchlokorčuľovaní a lyžovaní – slalome, snowboarde a behu na lyžiach. Reprezentanti našej školy ako jednotlivci, ale aj ako družstvá, vybojovali krásne umiestnenia na stupňoch víťazov a bodovaných miestach, čo našu školu v celkovom hodnotení popradských škôl vynieslo na predbežnú prvú pozíciu!

  Toto sú naši reprezentanti, ktorí súťažili v zimnej časti mestskej olympiády:

  SÁNKOVANIE    –  Patrik Františka, Patrik Vaverčák, Marek Brejčák – všetci  6.C            

  BOWLING           -   Adam Gajan, Alex Šotek, Markus Suchý – všetci 8.C                                              

  SHORTTRACK    -  Petrásová Simona 5.C, Lopatovský Dávid 7.C, Leskovjanská Emília 8.C, Stanček Michal 9.C, Cvejnová Viktória 4.C, Harbut Peter 9.C, Kožuch Matej 7.C, Román Matej 9.C, Šimková Ema 7.A, Barabas Ela 6.B, Labusová Tamara 7.A

  SLALOM              -  Štefániková Natália 5.B, Šimková Ema 7.A, Františka Patrik 6.C, Kormaníková Tatiana 9.A, Vrbenská Sophia 7.A, Valigurský Lukáš 7.C, Strož Richard 8.C, Dvořák Daniel 9.C, Františka Dominik 9.C

  SNOWBOARD   - Labusová Tamara 7.A, Brejčák Marek 6.C

  BEH NA LYŽIACH -Dvořák Daniel 9.C, Dúbravský Dalibor 9.A, Molitoris Daniel 9.A, Krajč Adam 7.A, , Labusová Tamara 7.A Kormaníková Tatiana 9.A, Potocká Tamara 9.A

  Gratulujeme k športovým úspechom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.(TP)

 • Týždeň slovenských knižníc 2018

  Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Konkrétne  je  to už od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu Hačavského. Cieľ bol naozaj jednoduchý – chceli tak podporiť záujem o knihy. V Podtatranskej knižnici v Poprade, v pobočke v Spišskej Sobote si pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc 2018 pripravili pre žiakov zaujímavé podujatie. Žiaci druhého ročníka sa zúčastnili tvorivých dielní s ilustrátorkou knihy Lara  a nebo, s pani Jankou Kalixovou. Tá im zaujímavou formou ukázala, ako knižku ilustrovala, aké techniky použila. Žiaci si vyskúšali výrobu pečiatok a na chvíľu sa stali ilustrátormi. (AB)

 • Týždeň mozgu 2018

  Práve mozgu je venovaný prebiehajúci týždeň od 12.-18. marca. Aj žiaci 3.A triedy sa pripojili k celosvetovej aktivite Týždeň mozgu. Porozprávali sa o prevencii a ochrane zdravia so zameraním na ochranu, ktorá postihuje mozog. Žiaci si „precvičovali“ mozog rôznymi aktivitami – hlavolamy, čítanie, krížovky...Udržať si mozog v dobrom zdraví, a pamäť v dobrej kondícii po dlhé roky znamená, že sa o ňu musíme starať. (SP)

 • "Rodný môj kraj zo všetkých najkrajší"

  8. marca 2018 sa v Podtatranskej knižnici v Poprade konalo vyhodnotenie literárnej a výtvarnej súťaže " Rodný môj kraj...", ktorú zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s odborom školstva MsÚ v Poprade. Naša škola získala sedem ocenení! Tomáš Málik (6.B), Dávid Barilla a Radoslav Lipták (7.C) získali cenu a diplom za básne ocenené v literárnej časti súťaže. Vo výtvarnej časti získali ocenenia Tomáš Frankovský a Gabika Majerčáková zo 4.A a Richard Husár s Timotejom Knapíkom zo 7.C. Súťaž bola poctou 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky a 90. výročiu založenia Miestneho výboru Matice slovenskej.(al)

 • Obvodné kolo v prednese poézie a prózy

  Obvodné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín dalo priestor víťazom školských kôl  v jednotlivých kategóriách prezentovať ukážky umeleckého textu a prejaviť svoje interpretačné kvality. Dňa 21.2.2018 si v priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade mohli zmerať naši žiaci sily so svojimi rovesníkmi z iných škôl. Našu školu reprezentovali v 1. kategórii Klára Knapíková, Lilien Polomčáková (obidve z 3.A),  2. kategóriu Patrik Málik  (6.B), Sebastián Martinko (6.C) a 3. kategóriu Ema Kubovová a Adam Krajč (obidvaja zo 7.A). Postup na okresné kolo si vyrecitovala Klára Knapíková a Patrik Málik. Dňa 27. 3. 2018 sa opäť v Podtatranskej knižnici v Poprade uskutoční okresné kolo. Našim recitátorom ďakujeme za krásny umelecký zážitok a držíme palce v ďalšej reprezentácii školy. (SP)

 • Svetový deň mokradí

  2. februára sme si pripomenuli Svetový deň mokradí. V prírodných podmienkach strednej Európy sú za mokrade považované všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody. Sú to územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami a vodami prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi. Svetovým dňom mokradí sme si pripomenuli podpis Dohovoru o mokradiach. Pristúpením k tomuto dohovoru sa aj Slovensko zaviazalo zabezpečiť dostatok vody pre prírodu a od nej závisiace budúce generácie. Pracovníčka Správy Tatranského národného parku v Tatranskej Štrbe pani M. Proháczková v rámci environmentálnej výchovy premietla film a prezentáciu o mokradiach. Besedy sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníkov. (SP)

 • Krajské kolo Olympiády v slovenskom jazyku

  Minulú stredu sa žiak 9.A Ján Findra zúčastnil ďalšej olympiády! Tentoraz sa zápolilo v Prešove vo vedomostiach a zručnostiach v rodnom, slovenskom jazyku. Súťaž mala tri kolá. Po vedomostnom teste nasledovala transformácia textu z jedného žánru do iného a treťou disciplínou bol 5-minútový prejav na tému, ktorú si každý účastník vyžreboval. Janko obstál na piatom mieste a stal sa tak úspešným riešiteľom. Pribudol mu do zbierky po matematickej, technickej a geografickej olympiáde ďalší úspech. Srdečne mu blahoželáme!

 • Zmena poplatkov v MŠ a ŠKD

  Vážení rodičia, podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Poprad č.7/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach od 01.02.2018 platia zmeny v poplatkoch za materskú školu a školský klub detí: a) dieťa do troch rokov v materskej škole - 60 € mesačne, b) dieťa od troch rokov v materskej škole - 18 € mesačne, c) žiak v školskom klube detí v ZŠ - 8 € mesačne. Nezabudnite si, prosím, nastaviť trvalý príkaz vo svojej banke. VZN č.7/2017

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ

Fotogaléria