Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ
Počet návštev: 4259693
Sobota 22. 9. 2018

Kalendár

Narodeniny a meniny

Mapa

Právne informácie

"Najšportovejšia škola mesta Poprad" v šk. r. 2017/2018 - 1. miesto  

"Najúspešnejšia škola mesta Poprad vo vedomostných a umeleckých súťažiach" v šk. r. 2017/2018 - 5. miesto (9 škôl), v rámci okresu Poprad - 9. miesto (23 škôl)

 

 

 • Triedne a plenárne zasadnutia ZRPŠ
  24. 9. 2018

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na triedne schôdze ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia dňa 24.09.2018 o 16:00 hodine. Rada rodičov bude mať svoje zasadnutie o 15:30 hodine (3. poschodie, odborná učebňa FYZ a CHEM).

 • Dňa 13.9.2018 sa v našej škole uskutočnili didaktické hry pre žiakov 1. stupňa. Didaktické hry pozostávali z dvoch časti: teoretickej a praktickej. V teoretickej časti si žiaci pripomenuli témy o ochrane života a zdravia prostredníctvom prezentácií, zopakovali pravidlá ako správne poskytnúť prvú pomoc, ako reagovať keď zaznie signál a vypočuli si varovné signály: ohrozenie vodou, všeobecné ohrozenie , koniec ohrozenia. V druhej časti bol v škole vyhlásený cvičný poplach a následná evakuácia. Žiaci sa disciplinovane presunuli z tried pred budovu školy. Na praktickú časť didaktických hier sme využili slnečné počasie a so žiakmi sme sa vydali na turistickú vychádzku. Cestou sme pozorovali okolitú prírodu, dopravné prostriedky a okoloidúcich ľudí. Späť sme sa vrátili šťastní, príjemne unavení s dobrým pocitom, že sme zdolali viac ako 6 km dlhú túru po okolí. (SP)

 • Základná škola s materskou školou,

  Vagonárska ulica 1600/4,

  058 01 Poprad – Spišská Sobota

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje žiakom a rodičom tunajšej školy, že

  slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční

  dňa 03.09.2018 (pondelok) o 9.00 hodine

  pred hlavným vchodom budovy základnej školy.

  V prípade nepriaznivého počasia bude slávnostné otvorenie v budove školy.

  PaedDr. Adriana Oravcová

  riaditeľka školy

 • Päť rokov trvalo prvenstvo ZŠ s MŠ Dostojevského v súťaži, ktorá nemá svojím rozmerom a množstvom podujatí na Slovensku obdobu. Naposledy sme sa z celkového prvenstva tešili v školskom roku 2011/12. Od zavedenia súťaže O najšportovejšiu školu mesta Poprad samosprávou v roku 2002 sa na pomyselnom tróne vystriedalo sedem základných škôl. Najúspešnejšou je v tomto smere ZŠ Dostojevského s piatimi vavrínmi. Iba o jeden menej získala naša škola. Aktuálny ročník bol jedným z najtesnejších. O celkové prvenstvo sa bojovalo do posledných chvíľ, aby napokon rozhodlo šesť bodov. Body sme si pripisovali za Žiacke ligy, Športovú olympiádu či ďalšie aktivity. Zarátavalo sa 33 súťaží v 23 športoch. Veľkú zásluhu na zisku titulu majú hlavne naše šikovné deti. Poďakovať sa treba každému, kto sa do jednotlivých súťaží zapojil. Obhajoba titulu bude v budúcom roku veľmi ťažká. Urobíme všetko preto, aby sme tento pekný výsledok znova zopakovali. (MG)

 • Pomaly sa na našej škole stáva tradíciou akcia s názvom Čítajú starší mladším. Už druhý krát žiaci deviatej triedy prišli prečítať rozprávku v anglickom jazyku mladším druhákom. Z triedy sa tak na jednu vyučovaciu hodinu stala rozprávková krajina, v ktorej žiaci spoločne prežívali pocity hrdinov z rozprávky. Deti si z hodiny odniesli nielen množstvo zážitkov, ale naučili sa i aktívne počúvať a vytvorili si pozitívny vzťah k čítaniu, literatúre a k cudziemu jazyku. LS

 • V rámci Projektu Výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu boli Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytnuté finančné prostriedky na vybavenie telocviční športovým náradím a náčiním. Aj naša škola bola zaradená medzi školy na Slovensku, ktoré získali od Národného športového centra náčinie a náradie, ktoré bude slúžiť na podporu rozvoja športu na našej škole.

 • Z dôvodu uzávierky ku koncu školského roku 2018 a vynulovania stravných lístkov žiadame stravníkov, aby posledné odhlášky z obedov uskutočnili najneskôr do dňa 21. 6. 2018, t.j. štvrtok do 14-tej hodiny a to na nasledujúce dni: 22., 25., 26., 27., 28. a 29. 6. 2018. Po tomto termíne prihlasovanie a odhlasovanie stravy už nebude možné.

  V tieto dni je možné obed odobrať do obedára.

 • V atletike naše družstvá patria medzi TOP 3 tímy v meste a okrese !!!

  V uplynulých týždňoch o.i. prebiehali školské súťaže v ľahkej atletike vo všetkých kategóriách. Družstvá Sp. Soboty, stáli na stupňoch pre víťazov v kategóriách najmladších žiačok a žiakov v rámci mesta Poprad a zároveň aj starších žiačok a žiakov v rámci celého Popradského okresu. Najmladší bojovali na tzv. Kinderiáde, kde dievčatá a chlapci obsadili zhodne 3. miesto spomedzi všetkých základných škôl mesta Poprad. Družstvám starších žiačok a žiakov prvé miesto uniklo len o pár bodov a obidve obsadili krásne druhé miesta. Všetkým zúčastneným gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. (TP,ZO)

 • Takto sme oslavovali jubilejný ročník školskej športovej olympiády.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ

Fotogaléria