Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ
Štvrtok 21. 9. 2017

"Najšportovejšia škola mesta Poprad" v šk. r. 2016/2017 - 2. miesto  

"Najúspešnejšia škola mesta Poprad vo vedomostných a umeleckých súťažiach" v šk. r. 2016/2017 - 4. miesto (9 škôl), v rámci okresu Poprad - 8. miesto (23 škôl)

 • Z dôvodu rekonštrukcie prístupových ciest a chodníkov, ktorá začína dňom 18.09.2017 vás žiadame o dodržiavanie usmernení a pokynov realizátora stavby k pohybu osôb v areáli školy a dodržanie prísneho zákazu vstupu na stavenisko, ktoré bude realizátorom stavby vyznačené. Vstup do budovy ZŠ bude regulovaný podľa postupu stavebných prác (bude využitý aj bočný vchod do hlavnej budovy).

 • Drogy sú lákadlom a tým veľkým nebezpečenstvom pre dnešnú mládež, preto sa o prevenciu snažíme organizovaním zaujímavých aktivít. V piatok naše pozvanie prijali pracovníci Finančnej správy Prešov. Na školskom dvore sa uskutočnila ukážka ich práce. Žiaci prvého stupňa sa oboznámili s výzbrojou i služobným autom. Zaujímali sa o vybavenie auta, skúšali zbrane a nepriestrelné vesty. Colníci žiakom rozprávali o škodlivosti fajčenia a užívania drog, ukázali im vzorky, aby si dávali pozor, keď ich niekto ponúkne neznámou látkou. Najzaujímavejšie na stretnutí bolo, keď žiaci na vlastné oči mohli vidieť colníkov v akcii, ako zadržali pašeráka cigariet a ako pes vyhľadával drogy a tabak. Pre žiakov boli pripravené názorné ukážky technického zabezpečenia a donucovacích prostriedkov ako sú putá, obušky, paralyzátory a iné. Tie pomáhajú colníkom hlavne v zložitých situáciách. Na stretnutí nechýbal ani služobný pes Lora, ktorý žiakom predviedol poslušnosť. Nakoniec žiakov zaujal premietnutý film o výcviku služobných psov. Stretnutie s colníkmi bolo veľmi príjemné a poučné, žiaci sa obohatili novými poznatkami a zážitkami.

 • V našej škole sme oslávili začiatok školského roka takto veselo a s úsmevom. Deťom a hlavne tým najmladším vyčarili úsmev na tvárach maskoti- Kamko a Plavko.

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje žiakom a rodičom tunajšej školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční dňa 04.09.2017 (pondelok) o 9:00 hodine pred hlavným vchodom budovy základnej školy. V prípade nepriaznivého počasia bude slávnostné otvorenie v budove školy.

  PaedDr. Adriana Oravcová

         riaditeľka školy

 • Žiakom a kolegom našej školy prajeme príjemné prežitie letných prázdnin.

           (vš)

 • 6. 7. 2017

  Aktualizovali sme modul Videli sme v TV (pz)

 • Po niekoľkých rokoch opäť otvorili dvere našej školy bývalí žiaci - hokejisti popradského A mužstva, aby svojim malým kolegom odovzdali vysvedčenia. Štvrtákom odovzdal vysvedčenie Matúš Paločko. Bolo to príjemné spestrenie posledného dňa v škole. Malých hokejistov motivoval k lepším školským výsledkom aj Peter Bjalončík. (sp)

 • Koniec školského roka naši žiaci zažili netradične, šantením a zábavou vo vodnom parku AQUACITY Poprad. Pred tým ako dostali vysvedčenia, stihli naživo natočiť šoty do Telerána, vyšantiť sa na Majskej pyramíde, v tobogánoch, teplých sedacích bazénoch a vonkajšom plaveckom bazéne s rôznymi nafukovacími hračkami. Takto si spestrili posledný vyučovací deň. (sp)

 • Každoročne sa koniec školského roka spája s bilancovaním a vyhodnotením tých najlepších. Aj tento rok sme vyhlásili dve kategórie najlepších žiakov a športovcov, MIŠKO 2017. Vo vedomostnej kategórii zvíťazil Pavol Šimkovič, žiak 9. B triedy a v kategórii najúspešnejší športovec Tamara Potocká z 8. A triedy. Pri tejto príležitosti sa sa s nami rozlúčili aj tí najstarší, ktorí po deviatich rokoch opustili brány našej školy. (sp)

 • V dňoch od 19. - 23. 06. sa naši štvrtáci zúčastnili školy v prírode v Ľubovnianskych kúpeľoch. Super slnečný 5-dňový pobyt v hoteli Ľubovňa, ktorý sa nachádza neďaleko Novej Ľubovne, si žiaci užívali ako sa  patrí. Každé dopoludnie sa žiaci učili SJL a M, osvojovali si učivo z prírodovedy a vlastivedy.Hravou formou poznávali okolitú prírodu. Popoludní nechýbali športové aktivity, súťažné hry a plávanie v hotelovom bazéne. V rámci večerného programu boli pre žiakov pripravené zábavné aktivity na lepšie spoznávanie sa, tímovú prácu a zábavu.Veľkým zážitkom bol celodenný výlet na Ľubovniansky hrad, sokoliari, návšteva meštianskeho domu a bojového tábora. Pobyt v prírode veľmi rýchlo ubehol. Deti odchádzali domov šťastné, veselé a plné nových zážitkov a poznatkov. (sp)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
 • +421 52 77 69 088 - Základná škola
  +421 910 890 470 - Riaditeľ školy
  +421 911 240 110 - Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
  +421 903 617 262 - Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň
  +421 911 240 115 - Ekonóm školy
  +421 52 77 69 435 - Školská jedáleň
  +421 910 890 516 - Vedúca ŠJ
  +421 52 77 69 536 - Materská škola
  +421 910 890 506 - Zástupca riaditeľa pre MŠ

Fotogaléria